среда, 05. октобар 2016.

Električna grejalica konvektor Vaillant VER

Električna sobna grejalica
 
Električne sobne grejalice VER rade na principu prirodnog strujanja vazduha (konvekcije). Mogu se koristiti za zagrevanje kupatila, garaža i svih stambenih prostorija. Grejalice poseduju zaštitu protiv prskajuće vode (IPX 4) i zaštitno su izolovne. Na taj način Vaillant pruža svom korisniku najveću moguću sigurnost u sklopu svog "sigurnosnog dodatka". Vazduhoispusne rešetke su smeštene u nivou prednje stranice, tako da ima dovoljno prostora između toplog vazduha i zida odnosno zavesa, čime se izbegava prljanje istih. Ravnomerna i niža izlazna temperatura toplog vazduha pruža ujedno veću udobnost korisniku. Regulator temperature nudi i mogućnost zaštite od smrzavanja. Kada se, naime, sobna temperatura spusti ispod +4 C, uređaj će se automatski uključiti, ukoliko je regulator temperature namešten na zaštitu od smrzavanja.
 
 
Električna grejalica Vaillant VER u nekoliko reči:

 • veća sigurnost zbog zaštite protiv prskajuće vode
 • moderan dizajn
 • ravnomerna i niža izlazna temperatura toplog vazduha
 • niže temperature kučišta
 • nema prljanja zidova i zavesa
 • bešuman rad
 • jednostavno montiranje i rukovanje
 

Modeli grejalica Vaillant VER:

VER 75 :0,75 kW
 
VER 100 :1 kW
 
VER 150 :1,5 kW
 
VER 200 :2 kW
 
VER 240 :2,4 kW

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

Digitalni Wi-Fi internet wireless sobni termostat Salus iT500

Upravljajte kućnim grejnim sistemom sa bilo kog mesta na svetu preko pametnog telefona ili ličnog računara korišćenjem internet komunikacije. Uštedite i do 30% na troškovima grejanja.

Osnovne karakteristike Wi-Fi internet sobnog termostata iT500

 • Pregledajte stanje i upravljajte sistemom grejanja i produkcije tople vode preko interneta
 • Kompatibilnost sa Vašim pametnim telefonom i ličnim računarom
 • Vaš lični računar ili pametni telefon koristi resurse postojeće Wi-Fi mreže
 • Interni sistem komunikacije uređaja na 868 MHz
 • Siguran i energetski efikasan sistem
 • Sistem je bežični (wireless) što olakšava kompletnu instalaciju
 • sobni termostat iT500 sa ekranom osetljivim na dodir
 • Moguće tri sistemske instalacije


Komponente i instalacija Wi-Fi wireless internet sobnog termostata iT500

Za povezivanje Wi-FI wireless sobnog termostata potrebno je da posedujete router ili swich sa mrežnim priključkom. Dakle, na postojeći router povezujete Wi-Fi predajnik iTG500, a na generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotnu pumpu, kotao na pelet i sl.) koji ima mogućnost priključenja termostata, montira se prijemnik iT500RX koji upravlja radom istog. Termostat radi po principu on/off tj. na osnovu unutrašnje zadate temperature vrši isključivanje/uključivanje generatora toplote. Wi-Fi sobni termostat se može programirati i vremenski odnosno poseduje programe po danima.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500
Za konfiguraciju kompletnog sistema potrebno je da posedujete pametni telefon ili lični računar, ali takođe sva podešavanja možete takođe izvršiti i na samom termostatu. Aplikacije su dostupne za Android i IPhone platforme i mogu se skinuti sa App Store odnosno Google play, dok je za lični računar dostupna on-line web aplikacija.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500
Windows Phone 8.1 10 it500 app
Instalacijom aplikacije potrebno je još da napravite Vaš korisnički nalog i da izvršite registraciju Vašeg Wi-Fi termostata korišćenjem jedinstvenog serijskog broja uređaja koji je utisnut na kućištu.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500
Sama aplikacija omogućava podešavanje vremenskih programa i željenih temperatura prostorije u kojoj se nalazi Wi-Fi sobni termostat. Opciono se može dokupiti dodatni Wi-Fi senzor temperature iT300, čime je omogućeno upravljati grejanjem dve nezavisne prostorije. Sem upravljanja jednom zonom grejanja moguće je upravljati i produkcijom tople potrošne vode (uz prilagođene elemente hidraulike grejnog sistema - pogledajte detaljno uputstvo za instalaciju na kraju stranice).
Ukoliko želite sva podešavanja možete izvršiti i preko on-line web aplikacije. Dovoljno je da imate bilo koji lični računar i internet koneciju bez obzira gde se trenutno nalazite (na poslu, drugom gradu, državi...). Na donjoj slici prikazan je jedan od ekrana za konfiguraciju preko on-line web aplikacije.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500
Klikom na donju sliku možete izvršiti registraciju Vašeg Wi-Fi wireless sobnog termostata.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Povezivanje Wi-Fi wireless sobnog termostata iT500 sa komponentama grejnog sistema

Vaš postojeći sistem grejanja moguće je povezati na tri različita načina i to:
 1. Grejanje jedne zone (bazne prostorije npr.dnevna soba)
 2. Grejanje dve zone (potrebno dokupiti iT300 dodatni sobni Wi-Fi temperaturni senzor)
 3. Grejanje jedne zone i pripremom tople potrošne vode (neophodni dodatni elementi grejnog sistema)

Na donjoj slici prikazane su sve tri moguće varijante kao i potrebni uređaji.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500
Izvršni elementi grejnog sistema mogu biti cirkulaciona pumpa, dvokraki ventil, trokraki ventil, kotao, toplotna pumpa, elektro kotao, kotao na pelet i sl. Moguće je upravljati i grejnim sistemom sa kotlom na čvrsto gorivo ukoliko je instalisan akumulacioni rezervoar tj. bafer. Mogućnosti su mnogobrojne a prava aplikacija za vaš grejni sistem zavisi isključivo o vaše trenutno instalisane opreme odnosno prilagođenja koje možete uraditi. Kao što je i napomenuto upravljati možete isključivo za dva elementa sistema bilo da se radi o grejanju ili o kombinaciji grejanje + topla voda.
SISTEM 1 - Grejanje jedne zone
Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 1
Legenda:
 1. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 2. Vezni set kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Grejna zona bazna (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 5. Grejna zona (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat
 6. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Router
 10. Pametni telefon ili lični računar

SISTEM 2 - Grejanje dve nezavisne zone
Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 2
Legenda:
 1. Hidraulična skretnica
 2. Vezni set hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Cirkulaciona pumpa grejne zone 1
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone 2
 6. Wi-Fi temperaturni senzor Salus iT300 (opciona oprema)
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Grejna zona 1 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 14. Grejna zona 2 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat

Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem kotao na čvrsto
Legenda:
 1. Kotao na čvrsto gorivo
 2. Akumulacioni rezervoar - bafer
 3. Cirkulaciona pumpa kotla
 4. Cirkulaciona pumpa grejne zone 1 - podno grejanje
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone 2 - radijatorsko grejanje
 6. Wi-Fi temperaturni senzor Salus iT300 (opciona oprema)
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Ekspanziona posuda
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Grejna zona 1 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 14. Grejna zona 2 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat

SISTEM 3 - Grejanje jedne zone i priprema tople sanitarne vode
Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 3
Legenda:
 1. Hidraulična skretnica
 2. Vezni set hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Cirkulaciona pumpa rezervoara tople vode
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone
 6. Rezervoar tople vode sa cevnim izmenjivačem
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Izlaz tople sanitarne vode
 14. Grejna zona (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori)


NAPOMENA: Prikazani sistemi su samo primeri kako možete integrisati Wi-Fi wireless sobni termostat na sistem grejanja, kao što je i napomenuto moguće su razne varijante, koje zavise od Vašeg postojećeg grejnog sistema. Za predlog povezivanja Vašeg grejnog sistema možete nam se obratiti na naš email office@panontherm.co.rs .

Sadržaj pakovanja kompleta Wi-Fi wireless sobnog termostata iT500

U pakovanju kompleta nalazi se sav potreban matrerijal i uređaji za instalaciju i povezivanja Wi-Fi sobnog termostata na sistem grejanja. Preporučujemo da instalaciju izvrši kvalifikovani instalater.
Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Uputstvo za instalaciju Salus Wi-Fi wireless internet sobnog termostata možete skinuti ovde. Veličina fajla 15MB, jezik EN.
Uputstvo za korisnika Salus Wi-Fi wireless internet sobnog termostata možete skinuti ovde. Veličina fajla 21MB, jezik EN.

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

Toplotna pumpa vazduh-voda M-Thermal MHC monoblok INVERTER Midea

Najnoviji model monoblok toplotne pumpe vazduh-voda tip MHC renomirane firme Midea za 2016. godinu. Ono što izdvaja ovaj model od konkurentnih je:
 • najviša klasa efikasnosti uređaja A++ , COP do 4,32*
 • inverterska DC regulacija kompresora
 • standardno integrisan dodatni elektro grejač snage 3 ili 4,5kW za rad pri ekstremno niskim temperaturama
 • visoko temperaturna toplotna pumpa, maksimalna temperatura vode do 60 st.C pri spoljnoj temperaturi -20 st.C**
 • u standardnoj isporuci žičani kontroler toplotne pumpe
 • trobrzinska visokoefikasna pumpa Wilo, kompresor: GMCC, ventilator: Panasonic, pločasti izmenjivač: Alfa Laval
 • standardno ekvitermička regulacija temperature vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova
 • standardno napredna regulacija kućnog sistema grejanja: tri pumpe, dvokraki i trokraki ventil, dodatni izvor energije (gasni kotao, pelet kotao i sl.), elektro grejač i sonda rezervoara PTV***, sobni termostat, solarna pumpa i sonda kolektora
 • kontakt za eksterni dodatni izvor toplotne energije (gasni kotao, kotao na pelet, dodatni elektro kotao i sl.)
 • kontakt eksternog prekidača grejanje/hlađenje, kontakt eksternog alarma i dr.

* pri spoljašnjoj temperaturi od 7 st.C i temperaturi vode 30/35 st.C ; ** uz dodatni elektro grejač ; *** PTV priprema tople vode
Raspoloživi modeli  5, 7, 10, 12, 14  i 16 kW u monofaznoj izvedbi (220V/1Ph/50Hz) tip V_W/D2N1 i modeli 12, 14 i 16 kW u trofaznoj  izvedbi (380V/3Ph/50hz) tip V_W/D2RN1.
Monofazni modeli standardno poseduju dvostepeni dodatni elektro grejač snage 3 kW, izuzev modela 5 i 7 kW, dok trofazni modeli poseduju jednostepeni dodatni elektro grejač snage 4,5 kW.
Midea toplotna pumpa sa ugrađenim hidromodulom je vazduhom hlađena toplotna pumpa, s INVERTER scroll kompresorom. U jedinici se nalazi i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, dodatni elektro grejač, senzor protoka i pločasti izmjenjivač. Rashladni medijum je ekološki freon R410a. Uz uređaj se standardno isporučuje žičani kontroler koji prikazuje stanje uređaja, način rada i nepravilnosti u radu.
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC

Ekvitermička regulacija temperature polazne vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova

Za efikasniji rad sistema grejanja, toplotna pumpa MHC poseduje integrisanu logiku upravljanja temperaturom polazne vode sistema u zavisnosti od spoljašnjih uslova tj. spoljašnje temperature. Moguće je podesiti 8 raličitih ekvitermičkih krivih, a sve u cilju prilagođavanja polazne vode sistema u zavisnosti od instalacije za grejanje/hlađenje (podni/zidni razvod, ventilokonvektori, radijatori i sl.).
Ovakvim načinom regulacije obezbeđen je minimalan utrošak toplotne/rashladne energije prilagođen zahtevima objekta i trenutnoj spoljnoj temperaturi.
Ekvitermicka-zavisnost-od-spoljne-temperature-toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-Inverter-monoblok-MHC

Radno područje monoblok toplotne pumpe vazduh-voda MHC Midea

Kao što se može videti na donjim dijagramima, toplotna pumpa samo kompresorom može postići temperaturu od 60 st.C do spoljašnje temperature -2 st.C, a na temperaturama nižim od -2 st.C uz pomoć dodatnom integrisanog elektro grejača. Pri spoljašnjoj temperaturi od -20 st.C toplotna pumpa postiže temperaturu od 40 st.C što je sasvim dovoljno za rad podnog grejanja. Ovaj režim važi i za pripremu tople vode. Podešavnje temperature za PTV je moguće u opsegu od 40 do 60 st.C. Toplotna pumpa poseduje funkciju anti legionele, tj. povremenog zagrevanje tople vode na visoku temperaturu kako bi se sprečio nastanak legionele u sistemima za PTV.
U režimu hlađenja toplotna pumpa može postići min.temperaturu polazne vode od 5 st.C pri spoljašnjim temperaturama od 20 do 40 st.C što odgovara sistemima sa ventilokonvektorima. Takođe, toplotna pumpa se može koristiti i za podno/zidno hlađenje sobzirom da je moguće podesiti temperaturu polazne vode u opsegu od 17 do 25 st.C čime je onemogućena kondenzacija rashladne površine.
Radni-opseg-grejanje-hladjenje-toplotna-pumpa-monoblok-m-thermal-midea-mhc

Napredno upravljanje kućnim grejnim sistemom - elektro povezivanje

Na donjim slikama prikazane su sve moguće elektro komponente grejno/rashladnog sistema koje je moguće povezati na integrisanu regulaciju integrisanu unutar toplotne pumpe MHC.
Model 5 i 7 kW (dodatni grejač je eksterni i predstavlja opcionu opremu koja se dodatno poručuje)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Model 10, 12, 14 i 16 kW (standardno opremljen integrisanim dodatnim grejačem)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Legenda:
 1. Kabel senzora temperature solarnih kolektora
 2. Kabel kontrolera toplotne pumpe (u obimu isporuke)
 3. Kabel sobnog termostata
 4. Kabel komandni dodatnog izvora energije (gasni ili elektro kotao, kotao na pelet i sl.)
 5. Kabel senzora temperature dodatnog izvora energije
 6. Kabel komandni solarna pumpa
 7. Kabel komandni sistemske pumpe mešnog kruga (npr. podno grejanje/hlađenje)
 8. Kabel komandni sistemske pumpe direktnog kruga (npr. ventilokonvektori ili radijatori)
 9. Kabel komandni pumpe za PTV
 10. Kabel komandni dvokrakog ventila (isključivanje dela sistema koji se ne hladi npr.radijatori)
 11. Kabel komandni trokrakog ventila (sekundarna regulacija grejanja - npr. podno grejanje razdvojeno od ventilokonvektora)
 12. Kabel senzora temperature rezervoara za PTV
 13. Kabel komandni elektro grejača u rezervoar za PTV
 14. Kabel energetski za elektro grejač rezervoara za PTV
 15. Kabel energetski za toplotnu pumpu
 16. Kabel energetski za dodatni elektro grejač toplotne pumpe
 17. Kabel energetski za solarnu pumpu
 18. Kabel energetski za sistemsku pumpu mešnog kruga
 19. Kabel energetski za sistemsku pumpu direktnog kruga
 20. Kabel energetski za pumpu za PTV
 21. Kabel senzora temperature dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 22. Kabel komandni dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 
A - toplotna pumpa MHC; B - solarni kolektori; C - kontroler toplotne pumpe; D - Sobni termostat; E - dodatni izvor toplotne energije; F - solarna pumpa; G - pumpa mešnog kruga; H - pumpa direktnog kruga; I - pumpa za PTV; J - dvokraki ventil; K - trokraki ventil za rezervoar PTV; L - rezervoar za PTV; M - elektro grejač za PTV; N - kontaktor; O - energetsko napajanje el.energijom; P - eksterni dodatni elektro grejač toplotne pumpe

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

Toplotna pumpa vazduh-voda M-Thermal MHC monoblok INVERTER Midea

Najnoviji model monoblok toplotne pumpe vazduh-voda tip MHC renomirane firme Midea za 2016. godinu. Ono što izdvaja ovaj model od konkurentnih je:
 • najviša klasa efikasnosti uređaja A++ , COP do 4,32*
 • inverterska DC regulacija kompresora
 • standardno integrisan dodatni elektro grejač snage 3 ili 4,5kW za rad pri ekstremno niskim temperaturama
 • visoko temperaturna toplotna pumpa, maksimalna temperatura vode do 60 st.C pri spoljnoj temperaturi -20 st.C**
 • u standardnoj isporuci žičani kontroler toplotne pumpe
 • trobrzinska visokoefikasna pumpa Wilo, kompresor: GMCC, ventilator: Panasonic, pločasti izmenjivač: Alfa Laval
 • standardno ekvitermička regulacija temperature vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova
 • standardno napredna regulacija kućnog sistema grejanja: tri pumpe, dvokraki i trokraki ventil, dodatni izvor energije (gasni kotao, pelet kotao i sl.), elektro grejač i sonda rezervoara PTV***, sobni termostat, solarna pumpa i sonda kolektora
 • kontakt za eksterni dodatni izvor toplotne energije (gasni kotao, kotao na pelet, dodatni elektro kotao i sl.)
 • kontakt eksternog prekidača grejanje/hlađenje, kontakt eksternog alarma i dr.

* pri spoljašnjoj temperaturi od 7 st.C i temperaturi vode 30/35 st.C ; ** uz dodatni elektro grejač ; *** PTV priprema tople vode
Raspoloživi modeli  5, 7, 10, 12, 14  i 16 kW u monofaznoj izvedbi (220V/1Ph/50Hz) tip V_W/D2N1 i modeli 12, 14 i 16 kW u trofaznoj  izvedbi (380V/3Ph/50hz) tip V_W/D2RN1.
Monofazni modeli standardno poseduju dvostepeni dodatni elektro grejač snage 3 kW, izuzev modela 5 i 7 kW, dok trofazni modeli poseduju jednostepeni dodatni elektro grejač snage 4,5 kW.
Midea toplotna pumpa sa ugrađenim hidromodulom je vazduhom hlađena toplotna pumpa, s INVERTER scroll kompresorom. U jedinici se nalazi i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, dodatni elektro grejač, senzor protoka i pločasti izmjenjivač. Rashladni medijum je ekološki freon R410a. Uz uređaj se standardno isporučuje žičani kontroler koji prikazuje stanje uređaja, način rada i nepravilnosti u radu.
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC

Ekvitermička regulacija temperature polazne vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova

Za efikasniji rad sistema grejanja, toplotna pumpa MHC poseduje integrisanu logiku upravljanja temperaturom polazne vode sistema u zavisnosti od spoljašnjih uslova tj. spoljašnje temperature. Moguće je podesiti 8 raličitih ekvitermičkih krivih, a sve u cilju prilagođavanja polazne vode sistema u zavisnosti od instalacije za grejanje/hlađenje (podni/zidni razvod, ventilokonvektori, radijatori i sl.).
Ovakvim načinom regulacije obezbeđen je minimalan utrošak toplotne/rashladne energije prilagođen zahtevima objekta i trenutnoj spoljnoj temperaturi.
Ekvitermicka-zavisnost-od-spoljne-temperature-toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-Inverter-monoblok-MHC

Radno područje monoblok toplotne pumpe vazduh-voda MHC Midea

Kao što se može videti na donjim dijagramima, toplotna pumpa samo kompresorom može postići temperaturu od 60 st.C do spoljašnje temperature -2 st.C, a na temperaturama nižim od -2 st.C uz pomoć dodatnom integrisanog elektro grejača. Pri spoljašnjoj temperaturi od -20 st.C toplotna pumpa postiže temperaturu od 40 st.C što je sasvim dovoljno za rad podnog grejanja. Ovaj režim važi i za pripremu tople vode. Podešavnje temperature za PTV je moguće u opsegu od 40 do 60 st.C. Toplotna pumpa poseduje funkciju anti legionele, tj. povremenog zagrevanje tople vode na visoku temperaturu kako bi se sprečio nastanak legionele u sistemima za PTV.
U režimu hlađenja toplotna pumpa može postići min.temperaturu polazne vode od 5 st.C pri spoljašnjim temperaturama od 20 do 40 st.C što odgovara sistemima sa ventilokonvektorima. Takođe, toplotna pumpa se može koristiti i za podno/zidno hlađenje sobzirom da je moguće podesiti temperaturu polazne vode u opsegu od 17 do 25 st.C čime je onemogućena kondenzacija rashladne površine.
Radni-opseg-grejanje-hladjenje-toplotna-pumpa-monoblok-m-thermal-midea-mhc

Napredno upravljanje kućnim grejnim sistemom - elektro povezivanje

Na donjim slikama prikazane su sve moguće elektro komponente grejno/rashladnog sistema koje je moguće povezati na integrisanu regulaciju integrisanu unutar toplotne pumpe MHC.
Model 5 i 7 kW (dodatni grejač je eksterni i predstavlja opcionu opremu koja se dodatno poručuje)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Model 10, 12, 14 i 16 kW (standardno opremljen integrisanim dodatnim grejačem)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Legenda:
 1. Kabel senzora temperature solarnih kolektora
 2. Kabel kontrolera toplotne pumpe (u obimu isporuke)
 3. Kabel sobnog termostata
 4. Kabel komandni dodatnog izvora energije (gasni ili elektro kotao, kotao na pelet i sl.)
 5. Kabel senzora temperature dodatnog izvora energije
 6. Kabel komandni solarna pumpa
 7. Kabel komandni sistemske pumpe mešnog kruga (npr. podno grejanje/hlađenje)
 8. Kabel komandni sistemske pumpe direktnog kruga (npr. ventilokonvektori ili radijatori)
 9. Kabel komandni pumpe za PTV
 10. Kabel komandni dvokrakog ventila (isključivanje dela sistema koji se ne hladi npr.radijatori)
 11. Kabel komandni trokrakog ventila (sekundarna regulacija grejanja - npr. podno grejanje razdvojeno od ventilokonvektora)
 12. Kabel senzora temperature rezervoara za PTV
 13. Kabel komandni elektro grejača u rezervoar za PTV
 14. Kabel energetski za elektro grejač rezervoara za PTV
 15. Kabel energetski za toplotnu pumpu
 16. Kabel energetski za dodatni elektro grejač toplotne pumpe
 17. Kabel energetski za solarnu pumpu
 18. Kabel energetski za sistemsku pumpu mešnog kruga
 19. Kabel energetski za sistemsku pumpu direktnog kruga
 20. Kabel energetski za pumpu za PTV
 21. Kabel senzora temperature dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 22. Kabel komandni dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 
A - toplotna pumpa MHC; B - solarni kolektori; C - kontroler toplotne pumpe; D - Sobni termostat; E - dodatni izvor toplotne energije; F - solarna pumpa; G - pumpa mešnog kruga; H - pumpa direktnog kruga; I - pumpa za PTV; J - dvokraki ventil; K - trokraki ventil za rezervoar PTV; L - rezervoar za PTV; M - elektro grejač za PTV; N - kontaktor; O - energetsko napajanje el.energijom; P - eksterni dodatni elektro grejač toplotne pumpe

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

Gasni kondenzacioni kotao Gepard Condens Protherm

Gasni kondenzacioni fasadni kotlovi Gepard Condens koriste se za grejanje prostora odnosno pripremu tople vode protočno (tip MKV) ili preko eksterno zagrevanog rezervoara (tip MKO) uz visoku efikasnost I niske troškove rada, u kombinaciji sa dugotrajnošću predstavljaju pravi izbor za Vas.
 • Jednostavna upravljačka ploča za jednostavan rad sa pozadinskim osvjetljenjem ekrana
 • Ekvitermička regulacija kotla, koja podešava temperaturu vode i spoljnih uslova sa eBUS termostatima serije Thermolink


Jednostavno i pametno
Patentirana tehnologija se bazira na intenzivnom razvoju nove legure od koje je izrađen primarni izmenjivač toplote. Novi legirani izmenjivač toplote pruža izvrsnu ravnotežu između visoke toplotne provodljivosti, trajnosti I cene. Njegova patentirana četvoropromajna konstrukcija obezbeđuje ravnomernu provodljivost elementa čime je osigurana vrlo niska emisija dimnih gasova (NOx klasa 5). Izmenjivač toplote izrađuje se Al-Si legure koja se prvenstveno koristi u automobilskoj industriji I poseduje odličnu otpornost na koroziju.
Visoko efikasna cirkulaciona pumpa ugrađena u kotlu obezbeđuje nizak nivo operativnih troškova, koja je u potpunosti u skladu sa zahtevima Evropske regulative “ERP LOT 11”
kondenzacioni-gasni-kotao-protherm-gepard-condens-25-mkv-mko-delovi
Osnovne karaketistike kondenzacionog kotla Gepard Condens
 • Izlazna snaga kotlova od 4,3 do 26,5 kW
 • Kotlovi sa protočnim zagrevanjem tople vode (tip MKV) ili preko ekternog rezervoara (MKO)
 • Izmenjivač toplote izrađen od Al-Si legure
 • Visoka efikasnost kotla do 108,5% (pri temperaturnom režimu Tiz/Tul=40°C/30°C)
 • Kontinualna modulacija snage gorionika
 • Ekvitermička regulacija kotla – eBUS komunikacija termostatima serije Thermolink ili Examaster
 • Vrlo nizak nivo buke
 • Niska emisija (NOx klasa 5)
 • Širok raspon dodatne opreme, dimovoda, termostata I sl.


Tehnički podaci kondenzacionog kotla Gepard Condens
Tehnicki-podaci-gasni-kondenzacioni-kotao-gepard-condens-MKO-MKV-protherm


Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.


Toplotna pumpa vazduh-voda M-Thermal MHC monoblok INVERTER Midea

Najnoviji model monoblok toplotne pumpe vazduh-voda tip MHC renomirane firme Midea za 2016. godinu. Ono što izdvaja ovaj model od konkurentnih je:
 • najviša klasa efikasnosti uređaja A++ , COP do 4,32*
 • inverterska DC regulacija kompresora
 • standardno integrisan dodatni elektro grejač snage 3 ili 4,5kW za rad pri ekstremno niskim temperaturama
 • visoko temperaturna toplotna pumpa, maksimalna temperatura vode do 60 st.C pri spoljnoj temperaturi -20 st.C**
 • u standardnoj isporuci žičani kontroler toplotne pumpe
 • trobrzinska visokoefikasna pumpa Wilo, kompresor: GMCC, ventilator: Panasonic, pločasti izmenjivač: Alfa Laval
 • standardno ekvitermička regulacija temperature vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova
 • standardno napredna regulacija kućnog sistema grejanja: tri pumpe, dvokraki i trokraki ventil, dodatni izvor energije (gasni kotao, pelet kotao i sl.), elektro grejač i sonda rezervoara PTV***, sobni termostat, solarna pumpa i sonda kolektora
 • kontakt za eksterni dodatni izvor toplotne energije (gasni kotao, kotao na pelet, dodatni elektro kotao i sl.)
 • kontakt eksternog prekidača grejanje/hlađenje, kontakt eksternog alarma i dr.

* pri spoljašnjoj temperaturi od 7 st.C i temperaturi vode 30/35 st.C ; ** uz dodatni elektro grejač ; *** PTV priprema tople vode
Raspoloživi modeli  5, 7, 10, 12, 14  i 16 kW u monofaznoj izvedbi (220V/1Ph/50Hz) tip V_W/D2N1 i modeli 12, 14 i 16 kW u trofaznoj  izvedbi (380V/3Ph/50hz) tip V_W/D2RN1.
Monofazni modeli standardno poseduju dvostepeni dodatni elektro grejač snage 3 kW, izuzev modela 5 i 7 kW, dok trofazni modeli poseduju jednostepeni dodatni elektro grejač snage 4,5 kW.
Midea toplotna pumpa sa ugrađenim hidromodulom je vazduhom hlađena toplotna pumpa, s INVERTER scroll kompresorom. U jedinici se nalazi i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, dodatni elektro grejač, senzor protoka i pločasti izmjenjivač. Rashladni medijum je ekološki freon R410a. Uz uređaj se standardno isporučuje žičani kontroler koji prikazuje stanje uređaja, način rada i nepravilnosti u radu.
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC

Ekvitermička regulacija temperature polazne vode u zavisnosti od spoljašnjih uslova

Za efikasniji rad sistema grejanja, toplotna pumpa MHC poseduje integrisanu logiku upravljanja temperaturom polazne vode sistema u zavisnosti od spoljašnjih uslova tj. spoljašnje temperature. Moguće je podesiti 8 raličitih ekvitermičkih krivih, a sve u cilju prilagođavanja polazne vode sistema u zavisnosti od instalacije za grejanje/hlađenje (podni/zidni razvod, ventilokonvektori, radijatori i sl.).
Ovakvim načinom regulacije obezbeđen je minimalan utrošak toplotne/rashladne energije prilagođen zahtevima objekta i trenutnoj spoljnoj temperaturi.
Ekvitermicka-zavisnost-od-spoljne-temperature-toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-Inverter-monoblok-MHC

Radno područje monoblok toplotne pumpe vazduh-voda MHC Midea

Kao što se može videti na donjim dijagramima, toplotna pumpa samo kompresorom može postići temperaturu od 60 st.C do spoljašnje temperature -2 st.C, a na temperaturama nižim od -2 st.C uz pomoć dodatnom integrisanog elektro grejača. Pri spoljašnjoj temperaturi od -20 st.C toplotna pumpa postiže temperaturu od 40 st.C što je sasvim dovoljno za rad podnog grejanja. Ovaj režim važi i za pripremu tople vode. Podešavnje temperature za PTV je moguće u opsegu od 40 do 60 st.C. Toplotna pumpa poseduje funkciju anti legionele, tj. povremenog zagrevanje tople vode na visoku temperaturu kako bi se sprečio nastanak legionele u sistemima za PTV.
U režimu hlađenja toplotna pumpa može postići min.temperaturu polazne vode od 5 st.C pri spoljašnjim temperaturama od 20 do 40 st.C što odgovara sistemima sa ventilokonvektorima. Takođe, toplotna pumpa se može koristiti i za podno/zidno hlađenje sobzirom da je moguće podesiti temperaturu polazne vode u opsegu od 17 do 25 st.C čime je onemogućena kondenzacija rashladne površine.
Radni-opseg-grejanje-hladjenje-toplotna-pumpa-monoblok-m-thermal-midea-mhc

Napredno upravljanje kućnim grejnim sistemom - elektro povezivanje

Na donjim slikama prikazane su sve moguće elektro komponente grejno/rashladnog sistema koje je moguće povezati na integrisanu regulaciju integrisanu unutar toplotne pumpe MHC.
Model 5 i 7 kW (dodatni grejač je eksterni i predstavlja opcionu opremu koja se dodatno poručuje)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Model 10, 12, 14 i 16 kW (standardno opremljen integrisanim dodatnim grejačem)
Toplotna-pumpa-vazduh-voda-Midea-monoblok-dc-inverter-M-Thermal-MHC-elektro-povezivanje
Legenda:
 1. Kabel senzora temperature solarnih kolektora
 2. Kabel kontrolera toplotne pumpe (u obimu isporuke)
 3. Kabel sobnog termostata
 4. Kabel komandni dodatnog izvora energije (gasni ili elektro kotao, kotao na pelet i sl.)
 5. Kabel senzora temperature dodatnog izvora energije
 6. Kabel komandni solarna pumpa
 7. Kabel komandni sistemske pumpe mešnog kruga (npr. podno grejanje/hlađenje)
 8. Kabel komandni sistemske pumpe direktnog kruga (npr. ventilokonvektori ili radijatori)
 9. Kabel komandni pumpe za PTV
 10. Kabel komandni dvokrakog ventila (isključivanje dela sistema koji se ne hladi npr.radijatori)
 11. Kabel komandni trokrakog ventila (sekundarna regulacija grejanja - npr. podno grejanje razdvojeno od ventilokonvektora)
 12. Kabel senzora temperature rezervoara za PTV
 13. Kabel komandni elektro grejača u rezervoar za PTV
 14. Kabel energetski za elektro grejač rezervoara za PTV
 15. Kabel energetski za toplotnu pumpu
 16. Kabel energetski za dodatni elektro grejač toplotne pumpe
 17. Kabel energetski za solarnu pumpu
 18. Kabel energetski za sistemsku pumpu mešnog kruga
 19. Kabel energetski za sistemsku pumpu direktnog kruga
 20. Kabel energetski za pumpu za PTV
 21. Kabel senzora temperature dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 22. Kabel komandni dodatnog eksternog grejača toplotne pumpe (samo model 5 i 7 kW)
 
A - toplotna pumpa MHC; B - solarni kolektori; C - kontroler toplotne pumpe; D - Sobni termostat; E - dodatni izvor toplotne energije; F - solarna pumpa; G - pumpa mešnog kruga; H - pumpa direktnog kruga; I - pumpa za PTV; J - dvokraki ventil; K - trokraki ventil za rezervoar PTV; L - rezervoar za PTV; M - elektro grejač za PTV; N - kontaktor; O - energetsko napajanje el.energijom; P - eksterni dodatni elektro grejač toplotne pumpe

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

среда, 16. април 2014.

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA VAZDUH-VODA

 

Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu. Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigao neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima (isporučuje se posebno), naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.
Uređaj karakteriše visoka energetska efikasnost, jednostavna i brza instalacija bez dodatnih troškova za bušenje bunara, pouzdan rad na niskim temperaturama do -15ºC, kao i mogućnost povezivanja sa solarnim kolektorima i gasnim kotlovima.

 

OSNOVNI PODACI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

 

Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja:  10.3 do 60 kW


Dostupni modeli toplotnih pumpi vazduh voda i veličine kućišta:


Toplotna pumpa vazduh-voda modeli

Prosečan COP (efikasnost) se kreće i do 3,6 i još važnije je da su performanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom nivou. Projektovane su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i omogućuju grejanje ili hlađenje kao i zagrevanje tople vode do 55°C (opciona oprema).

Modeli 08..16 poseduju po jedan kompresor, dok modeli 22..30 i 35..50 poseduju po dva kompresora kao i modulaciju 0-50-100% izlazne snage, čime se prilagođavaju trenutnim zahtevima potrošača uz minimalnu potrošnju električne energije.

Modeli 08..16 i 22..30 poseduju integrisanu cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu.


Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

 

 Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).

OKVIR


Paneli i ram su izrađeni od čelika zašticenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.


KOMPRESOR


Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.


AKSIJALNI VENTILATORI


Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i zaštitnu spoljnu rešetku.


ISPARIVAČ


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa fabričkom izolacijom.


KONDENZATOR


Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, zaštićen rešetkom.


IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajuceg čelika sa fabrickom izolacijom (opciono).


FREONSKI KRUG


Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom, kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim resetovanjem. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver tečnog freona.


HIDRAULIČKI KRUG


Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za priključenje na instalaciju. Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog pritiska. Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).


ELEKTRO PANEL

 • Kontaktor za kompresor,
 • Zaštita za kompresor,
 • Zaštita za motor ventilatora,
 • Zaštita freonskog kruga,
 • Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim napajanjem),
 • Mikroprocesorski programabilni kontroler.

OPCIONA OPREMA

 • Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički postavljen).
 • Oplata od nerđajućeg čelika.
 • Daljinski kondenzator.
 • Spiralno cevasti izmenjivač.
 • Elektro grejač.

 

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.