среда, 16. април 2014.

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA VAZDUH-VODA

 

Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu. Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigao neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima (isporučuje se posebno), naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.
Uređaj karakteriše visoka energetska efikasnost, jednostavna i brza instalacija bez dodatnih troškova za bušenje bunara, pouzdan rad na niskim temperaturama do -15ºC, kao i mogućnost povezivanja sa solarnim kolektorima i gasnim kotlovima.

 

OSNOVNI PODACI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

 

Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja:  10.3 do 60 kW


Dostupni modeli toplotnih pumpi vazduh voda i veličine kućišta:


Toplotna pumpa vazduh-voda modeli

Prosečan COP (efikasnost) se kreće i do 3,6 i još važnije je da su performanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom nivou. Projektovane su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i omogućuju grejanje ili hlađenje kao i zagrevanje tople vode do 55°C (opciona oprema).

Modeli 08..16 poseduju po jedan kompresor, dok modeli 22..30 i 35..50 poseduju po dva kompresora kao i modulaciju 0-50-100% izlazne snage, čime se prilagođavaju trenutnim zahtevima potrošača uz minimalnu potrošnju električne energije.

Modeli 08..16 i 22..30 poseduju integrisanu cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu.


Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

 

 Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).

OKVIR


Paneli i ram su izrađeni od čelika zašticenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.


KOMPRESOR


Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.


AKSIJALNI VENTILATORI


Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i zaštitnu spoljnu rešetku.


ISPARIVAČ


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa fabričkom izolacijom.


KONDENZATOR


Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, zaštićen rešetkom.


IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajuceg čelika sa fabrickom izolacijom (opciono).


FREONSKI KRUG


Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom, kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim resetovanjem. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver tečnog freona.


HIDRAULIČKI KRUG


Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za priključenje na instalaciju. Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog pritiska. Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).


ELEKTRO PANEL

 • Kontaktor za kompresor,
 • Zaštita za kompresor,
 • Zaštita za motor ventilatora,
 • Zaštita freonskog kruga,
 • Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim napajanjem),
 • Mikroprocesorski programabilni kontroler.

OPCIONA OPREMA

 • Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički postavljen).
 • Oplata od nerđajućeg čelika.
 • Daljinski kondenzator.
 • Spiralno cevasti izmenjivač.
 • Elektro grejač.

 

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

 

 

Toplotna pumpa vazduh - voda Gree Versati

Uopšteno o toplotnim pumpama vazduh - voda

 


Toplotne pumpe vazduh - voda ubrajaju se u uređaje koji koriste obnovljive izvore energije, u ovom slučaju energiju spoljašnjeg vazduha, pa stoga predstavljaju idealno rešenje. Posredstvom toplotne pumpe vazduh - voda prirodna toplota iz okoline - vazduha koristi se tako da se grejanje, priprema tople sanitarne vode, ali i hlađenje u kući ostvaruju krajnje ekonomično. Solarnim zračenjem dolazi do zagrevanja vazduha, koje se konstantno regeneriše. Ovu energiju, na niskom temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa, a zatim je dovodi na viši temperaturski nivo da bi se koristila za tipične kućne potrebe. Leti, imate mogućnost da kuću i hladite pomoću toplotne pumpe. Za tu svrhu neophodna Vam je dodatna instalacija ventilokonvektora. Njihovi razmenjivači toplote oduzimaju toplotu iz vazduha iz prostorije i predaju hidro - unutrašnjoj jedinici, posredstvom cirkulacije vode za grejanje, a zatim pomoću cirkulacije rashladnog medijuma, preko spoljne jedinice, predaju je spoljnjem vazduhu. Hidro unutrašnja jedinica upravlja radom glavne pumpe i najviše još jedne pumpe (bilo pomoćne pumpe kod vrlo dugačkih cevovoda, bilo pumpe za drugi grejni krug). 

 


Toplotna pumpa vazduh - voda Gree Versati

 

Kompanija Gree proizvodi jednu od najboljih, u smislu cene i kvaliteta,  toplotnih pumpi za kućnu upotrebu - Gree Versati . Zbog svoje visoke energetske efikasnosti i rada u širokom rasponu spoljašnjih temperatura ( -20°C do +48°C ) toplotna pumpa Gree Versati se može koristiti kao primarni sistem grejanja odnosno hlađenja. Ovaj sistem ne samo da je u stanju da održava unutrašnju temperaturu prostorija tokom cele godine, nego se može koristiti i za zagrevanje sanitarne vode za potrebe domaćinstva. Toplotne pumpe Gree Versati imaju funkciju hlađenja ili zagrevanja vode do željene temperature, te se stoga mogu koristiti u hidrauličnim sistemima za grejanje i hlađenje. Toplotna pumpa Gree Versati može se povezati na rezervoar tople vode, a dodavanjem solarnim panela, uz priključenje na drugi cevni izmenjivač u okviru rezervoara, moguće je dodatno povećati energetsku efikasnost kompletnog sistema.

Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati

 

Osnovni tehnički podaci toplotna pumpa vazduh-voda Gree Versati


Temperaturni opsezi za toplotnu pumpu vazduh voda Gree Versati:


Topla sanitarna vode   +40 ... +70°C
Sistem grejanja          +25 ... +55°C
Sistem hlađenja           +7 ... +25°CToplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati šema povezivanja
 
U spoljašnoj jedinici Gree Versati primenjen je DC - inverter kompresor visoke energetske efikasnosti sa ekološkim freonom R410A, što čini ceo sistem veoma štedljivim uz veliku energetsku efikasnost.

Vektorsko-IPDU DC invertersko upravljanje vrši proračun jačine struje motora brzo i tačno i time garantuje  optimalno upravljanje pogonom. Zahvaljujući dvostrukim rotacionim kompresorima spoljašnje jedinice rade izuzetno tiho. Dva rotirajuća diska unutar cilindra kompresora komprimuju rashladni fluid pouzdano i bez vibracija.

Dvostruki  rotacioni kompresori poseduju savršenu regulaciju kapaciteta u okviru širokog raspona broja obrtaja, pri čemu proizvode samo onoliko energije, koliko je neophodno, zbog čega su pogonski troškovi niski. Dodatno podešavanje vremena uključivanja i isključivanja u noćnom režimu može se podesiti.


Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati spoljašnje jedinice

 

U unutrašnjoj jedinici Gree Versati nalazi se pločasti izmenivač ( Alfa - Laval ili Danfoss ) gde se energija, rashladna ili toplotna "prebacuje" sa freona na vodu koja cirkuliše kroz sistem grejanja ili hlađenja. U sklopu unutrašnje jedinice (koja se još naziva i Hidro-box) nalazi se još i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, dodatni električni grejač, kontrolni panel sa kontrolerom.

Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati unutrašnja jedinica hidro box komponente


Dodatni elektro grejač je snage 2 x 1,5kW (za toplotnu pumpu snage 6kW), odnosno 2 x 3kW za sve ostale modele. Dodatni elektro grejač ima tri funkcije. Prva funkcija je da obezbedi rad sistema grejanja u slučaju da dođe do kvara na spoljnoj jedinici toplotne pumpe, druga funkcija je da obezbedi dodatnu snagu toplotne pumpe pri radu na veoma niskim spoljnim temperaturama ( do -20°C ) i treća funkcija je da obezbedi programski režim za uništavanje legionele, bakterije koja se može javiti u sistemima sa rezervoarom tople vode, programskim pregrevanjem tople vode na temperaturu od +70°C. Dodatni elektro grejač poseduje automatsku dvostepenu modulaciju.


Kontroler je integrisan u hidro unutrašnju jedinicu i upravlja svim funkcijama toplotne pumpe vazduh - voda.


Veliki, dobro čitljiv LCD displej pokazuje aktuelne režime rada. U njemu su sadržane i korisne funkcije kao što su:
sniženje zadate dnevne temperature noću, zaštita od zamrzavanja, dodatno grejanje tople vode, kao i
zaštita protiv legionele.

Kontroler omogućava sledeće funkcije: 


* izbor režima rada: grejanje, potrošna topla voda, hlađenje
* 2 zone i upravljanje potrošnom toplom vodom
* sniženje postavljene dnevne temperature noću
* zaštita protiv zamrzavanja
* dodatno zagrevanje potrošne tople vode
* zaštita protiv legionele
* nedeljni tajmer
* programiranje osnovnih postavnih vrednosti, kao što su npr. krive grejanja, testiranje rada, parametri za električno dodatno grejanje.

Preko integrisanog kontrolera moguće je programirati vreme rada toplotne pumpe, kako na nedeljnom nivou, tako i na dnevnom nivou. Ovakvim radom uređaja omogućena je još veća energetska efikasnost uređaja koja se ogleda kroz uštedu energije za potrebe grejanja i hlađenja objekta.

 

COP (Coeficient Of Performance) toplotne pumpe vazduh voda Gree Versati

 

COP toplotne pumpe predstavlja odnos dobijene toplotne snage u odnosu na uloženu električnu snagu uređaja. Ono što je osnovna karakteristika svih toplotnih pumpi da se COP povećava smanjenjem izlazne temperature vode, što čini ovaj sistem veoma pogodnim za niskotemperaturna grejna tela kao što je podni razvod (podno grejanje) i ventilokonvektori uz visoku energetsku efikasnost. Na donjoj slici prikazani su COP za sve uređaje Gree Versati u rasponu snaga 6...16kW.

Toplotna pumpa vazduh voda Gree Versati COP


Dakle za svaki uloženi 1kW električne snage, prosečno se dobija preko 4kW toplotne snage. Navedeni COP ostvarije se pri temperaturi izlazne vode režima 30°C/35°C (podno grejanje) i spoljne temperature vazduha 7°CDB/6°CWB.

 

Različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda Gree Versati

 

Na donjim slikama prikazani su različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda, u kombinaciji sa pripremom tople sanitarne vode, ventilokonvektorima, radijatorskim grejanim telima i podnim razvodom u režimima grejanje odnosno hlađenje.

Za uvećan prikaz mogućih hidrauličnih šema kliknite na sliku. 

Hidraulične šeme povezivanja toplote pumpe vazduh voda Gree Versati 

 

Tehnički podaci i dostupni modeli Gree Versati

 
Tehnički podaci za unutrašnju jedinicu (kliknite na sliku za veći prikaz)


Tehničke karakteristike unutrašnja jedinica hidro box dc inverter Gree Versati 

Tehnički podaci za spoljnu jedinicu (kliknite na sliku za veći prikaz)


Tehničke karakteristike spoljna jedinica DC inverter Gree Versati r410a

Napomena:
 
1 Kapacitet i ulazne snage bazirane na sledeći uslovima:
1 HLAĐENJE
Temperatura vode 23°C/18°C
Spoljna temperatura vazduha 35°CDB/24°CWB
2 GREJANJE
Temperatura vode 30°C/35°C
Spoljna temperatura vazduha 7°CDB/6°CWB
3 standardna dužina cevovoda 7,5 m
2 Kapacitet i ulazne snage bazirane na sledeći uslovima:
1 HLAĐENJE
Temperatura vode 12°C/7°C
Spoljna temperatura vazduha 35°CDB/24°CWB
2 GREJANJE
Temperatura vode 40°C/45°C
Spoljna temperatura vazduha 7°CDB/6°CWB
3 standardna dužina cevovoda 7,5 m


Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.

четвртак, 10. април 2014.

Pumpni set za podno grejanje Caleffi

Koristi se kod kombinacije radijatorskog i podnog grejanja. Osnovna funkcija ovog regulatora je da održava konstantan protok fluida na zadatoj temperaturi za podno grejanje. Regulisanje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog trokrakog ventila sa ugrađenim senzorom.
Set za regulaciju fiksnih vrednosti sastoji se od termostatskog trokrakog ventila na kome se nalazi priključak za podesivi drenažni ventil, cirkulacione pumpe Grundfos UPS 25-60, sigurnosnog termostata, manometra i kutije sa električnim kablovima. Opseg podešavanja temperature vode: 25-55 C
Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom i setom za distribuciju fluida za primarni krug grejanja se koristi kod kombinacije radijatorskog i podnog grejanja. Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom održava konstantan protok fluida na zadatoj temperaturi za podno grejanje. Regulisanje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog trokrakog ventila sa ugrađenim senzorom. Funkcija ovog seta je da obezbedi protok fluida oko kotla do grejnih elemenata.
Komplet sa razdelnicima sa ugrađenim zaustavnim i regulacionim ventiulima i podesivim by-pass setom za primarni krug radijatorskog grejanja. Druga neophodna oprema su termostatski ili elektrotermički ventili.


Pumpni set za regulaciju podnog grejanja Caleffi

 

Dimenzije pumpnog seta za podno grejanje za ugradnju u ormarić

 

Pumpni set za regulaciju podnog grejanja dimenzije Caleffi

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje Caleffi

 

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem

 

Shema povezivanja pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje Caleffi
Tags: pumpna grupa za podno grejanje, pumpni set podno grejanje, regulacija temperature podnog grejanja, Caleffi

Za detaljnije informacije možete pogledati naš sajt PanonTherm.

Kompozitni razdelnik za podno grejanje 1" od 3 do 12 krugova Caleffi

Karakteristike kompozitnog razdenika za podno grejanje:

 • pmax radni: 6 bar.
 • Tmin ÷ Tmax: 5÷60°C.
Kompozitni razdelnik za podno grejanje Caleffi


Napomena: ormarić se ne isporučuje u kompletu sa razdelnikom, mora se poručiti zasebno.

 

Sastavne komponente kompozitnog razdelnika za podno grejanje

 

- razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i reglacionim ventilima protoka;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim lončićem sa higroskopnim čepom, ventilom za pražnjenje i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- para loptastih zaustavnih ventila;
- termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
- nalepnica za označavanje prostorija;
- para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
- ormarića sa podesivom visinom i dubinom;
- priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
- šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju).

 

Tehničke karakteristike kompozitnog razdelnika za podno grejanje

 
Art. Priključci
Br. Izlaza
Izlazi    
6706C1
1” Ž
x 3
3/4” M
   
6706D1
1” Ž
x 4
3/4” M
   
6706E1
1” Ž
x 5
3/4” M
   
6706F1
1” Ž
x 6
3/4” M
   
6706G1
1” Ž
x 7
3/4” M
   
6706H1
1” Ž
x 8
3/4” M
   
6706I1
1” Ž
x 9
3/4” M
   
6706L1
1” Ž
x 10
3/4” M
   
6706M1
1” Ž
x 11
3/4” M
   
6706N1
1” Ž
x 12
3/4” M
   

 

OPCIONA OPREMA

 

Kompozitni razdelnik se može kombinovati sa pumpnim setom za podno grejanje i maksimalno do dva priključka za radijatore odnosno sušače peškira.
Pumpni set za regulaciju podnog grejanja Caleffi

 

Dimenzije pumpnog seta za podno grejanje za ugradnju u ormarić

 

Pumpni set za regulaciju podnog grejanja dimenzije Caleffi

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje Caleffi

 

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem

 

Shema povezivanja pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje Caleffi

Tags: kompozitni razdelnik za ugradnju u ormariće, razdelnik za podno grejanje, caleffi

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.Električni modulacioni kotao tipa EON Ekopan DM

Nova serija električnih kotlova EON sa integrisanom pumpom i ekspanzionom posudom

Nova serija električnih kotlova EON firme Ekopan DM, sinteza je novih tehnologija, visokokvalitetne opreme, pažljivog dizajna i koncentrisanih rešenja.

Karakteristike električnog kotla EON Ekopan DM

Tehnološkim inovacijama omogućen je tih i potpuno automatizovan rad. Napredni algoritam za modulaciju snage ekonomično angažuje električnu energiju i ujednačava radni vek grejača. Integrisana je trobrzinska cirkulaciona pumpa sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazguha iz radnog kola. Kako su pri procesu razvoja i proizvodnje poštovane norme i direktive EU celokupni uređaj je izuzetno pouzdan.
Ponuđeni su inovativni odgovori na do sad uočene probleme. Jednostavnim izmenama zadatih parametara uređaj je moguće prilagoditi različitim sistemima grejanja. Kompletna dijagnostika sa kodovima grešaka i hronologijom rada će, uz modularni dizajn elektronike, omogućiti povoljnije održavanje. Brzom demontažom prednjeg omotača unutrašnjost uređaja je pristupačna za eventualni rad instalatera i servisera. Prednost ovog uređaja je mogućnost promene mesta korisničkog panela što olakšava izbor mesta montaže i praćenje rada uređaja.
Akcenat je na funkcionalnosti i bezbednosti a uz sertifikovane komponente renomiranih svetskih proizvođača i visoke performanse, reč je o proizvodu koji odgovara potrebama i najzahtevnijih korisnika.
Nominalne snage kotla od 6 do 27kW.

Tehničke karakteristike električnog kotla EON Ekopan DM

 

Tehničke karakteristike električnog kotla EON Ekopan DM

Tags: elektro kotao, električni kotao, ekopan električni kotao, kotao na struju, modulacioni električni kotao

 Za više informacija pogledajte naš sajt PanonTherm.
Višeslojne PEX-AL-PEX (alupex ili alpex) cevi u koturu IVAR-APEX

Osnovne karakteristike višeslojne PEX-AL-PEX cevi Ivar

 • Pogodne za sisteme radijatorskog, podnog grejanja i sisteme sa pitkom vodom
 • Struktura: PEX/Al/PEX. Boja cevi: bela
 • Maksimalna radna temperatura: 95°C (kratko trajno i do 110°C)
 • Maksimalni radni pritisak do 10 bar
 • Koeficient termičke provodnjivosti: 0.43 W/mk
 • koeficient linearnog širenja: 0.026 mm/mk
 • Unutrašnja hrapavost cevi: 0.007 mm

Struktura PEX/AL/PEX cevi Ivar

Alupex alpex Pex-Al-Pex cevi za radijatorsko i podno grejanje Ivar

Tehničke karakteristike višeslojne PEX-AL-PEX (alpex, alupex) cevi Ivar

(za uvećan prikaz kliknite na sliku)
Alupex alpex Pex-Al-Pex cevi za radijatorsko i podno grejanje karakteristike Ivar

Sistem spajanja višeslojnih Pex-Al-Pex cevi Multi-Press

Na donjoj slici prikazani su tipični sastavni elementi Multi press fitinga
Alupex alpex Pex-Al-Pex cevi za radijatorsko i podno grejanje karakteristike multi press fiting IvarMulti press fiting sastoji se od sljedećih elemenata :


1 .Telo kompresionog fitinga, izrađeno od CW602N mesinga ,materijala velike otpornosti na koroziju. Slova "CR " (otporanost na koroziju), utisnuta na telu fitinga naglašavaju tu specifičnost. Zbog ovog materijala Multi Press je pogodan za primenu u sistemima sa pitkom vodom. Nazubljeni priključci konektora olakšavaju vezivanje cevi i povećavaju otpor u slučaju da je sistem povezivanja cevi podvrgnut naprezanju na vuču. Slova " MP " na telu fitinga identifikuju znak Multi Press.


2 . Metalni prsten , izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 koji osigurava dugoročne performanse, čini fiting dugovečnim, osigurava veću rastezljivost prilikom pritiska alata. Na metalnom prstenu je utisnuto ime proizvođača " Ivar " , prečnik i debljina cevi za koju se koristi.


3 .
Nazubljeni prsten , izrađen od plastičnog materijala u narandžastoj boji, izbegava se direktan kontakt između tela fitinga i aluminijumskog sloja u cevi kako bi se sprečila elektrolitička korozija između dva različita metala. Na prstenu postoje karakteristični otvori koji omogućuju vizuelnu kontrolu ispravno umetnute cevi.


4 .
O-ring zaptivači : svaki priključak ima dva prstenasta zaptivača EPDM kako bi se osigurala savršena zaptivenost između cevi i fitinga . O-prsteni su certificirani za upotrebu u prehrambenoj industriji prema europskoim standardima, što omogućava korišćenje Multi Press fitinga u sistemima sa pitkom vodom. O-prsteni moraju biti podmazani s vodom. Uljima na bazi silikona - je zabranjeno podmazivanje.

Profili alata za presovanje Multi Press fitinga

Profili alata za presovanje Multi Press alpex alupex pex-al-pex fitinga Ivar

Tags: alpex, alupex, Pex-Al-Pex, višeslojne cevi, cevi za podno grejanje, cevi za radijatorsko grejanje, Ivar

Za više informacija pogledajte naš sajt PanonTherm.

Aluminijumski radijator CLAN N Ferroli

Osnovne karakteristike aluminijumski radijator CLAN N Ferroli

CLAN N je novi model radijatora, velikog toplotnog učinka, izliven od najkvalitetnijeg aluminijuma i konstrukcije projektovane da poboljša odavanje toplote usled povećanja konvektivnih površina.
Specijalna aluminijumska legura, male toplotne inercije, smanjuje vreme potrebno za dostizanje maksimalnih performansi sistema grejanja i obezbeđuje veliku otpornost na koroziju. Površinska zaštita se izvodi u strogo kontolisanim fabričkim uslovima korišćenjem epoksidnog premaza koji se nanosi pri temperaturi od 180°. Ovako formirani zaštitni sloj odlikuje se visokim kvalitetom boje i izuzetno je otporan na sve spoljne uticaje.


Aluminijumski radijator CLAN N 350 500 600 700 800 Ferroli

CLAN N je modularne konstrukcije što omogućuje ostvarivanje bilo koje dužine radijatora u koracima od po 80 mm u visinama od 431, 581, 681, 781 i 881 mm.

Standardne dimenzije između priključaka su 350, 500, 600, 700 i 800 mm.
Montaža i povezivanje radijatora je laka i jednostavna. Male dimenzije, čiste, elegantne linije čine da se ovi radijatori odlično uklapaju u bilo koji prostor.

Tehnički podaci i dimenzije aluminijumskih radijatora CLAN N Ferroli

Tehnički podaci i dimenzije aluminijumskih radijatora CLAN N Ferroli

Toplotna snaga članka aluminijumskog radijatora CLAN N Ferroli


Toplotna snaga aluminijumski radijator Clan N 350 500 600 700 800 Ferroli
(1) XX  označava broj članaka koji čine bateriju (02 = baterija od 2 članka – 12 = baterija od 12 članaka)
Primer: kod 17165085 = radijator CLAN N 5 u bateriji od 8 članaka.
Model CLAN N 3 predviđen isključivo na baterije od 10 članaka.
Toplotna snaga u vatima (prema EN 442 sa ΔT=50°C)
Karakteristične jednačine modela: Ø = Km(ΔT)n
Tags: aluminijumski radijator, aluminijumski radijator clan n ferroli, toplovodni radijatori, radijatori za grejanje

Za više informacija pogledajte naš sajt PanonTherm.

Pumpni set za podno grejanje Unimix UM 01 Ivar

UNIMIX pumpni set ima funkciju dovođenja temperature tople vode primarnog kruga ( kotla ) uz podešavanje vrednosti temperature u sekundarnom krugu ( podno grejanje ) . COMBIMIX je modularni element koji se povezuje direktno i lako preko holendera 1" na razdelnike za podna grejanja, na osnom rastojanju standardnih 200 mm . Svestranost ove grupe je osobito vidljivo u slučaju mešovitih krugova : sistemi visoke temperature ( radijatori ) i niske temperature (podni sistem grejanja) . To je slučaj kada grejni objekat sadrži kombinovano podno grejanje i kupatila s radijatorima ( sušačima peškira i sl.). Broj priključenih krugova grejanjavisoke i niske temperature je ograničen samo količinom energije koja se isporučuje max na niskim temperatura ( 20kW / h).
Preporučena je ugradnja pumpe dužine od 130mm.
U kombinaciji sa cirkulacionom pumpom Wilo Star RS 25/4/130 moguće je ostvariti toplotnu snagu do 11kW a sa Wilo Star RS 25/6/130 i do 17kW (na trećoj brzini pumpe pri dT=10,4 C)
Napomena: pumpni set isporučuje se BEZ CIRKULACIONE PUMPE I TERMOGLAVE SA TEMPERATURNOM SONDOM.

Položaj razdelnika i sabirnika u odnosu na pumpni set

Pumpni set za podno i radijatorko grejanje Unimix Ivar instalacija

Dimenzije seta za podno grejanje Unimix u sklopu sa razdelnikom i sabirnikom

(klinite na sliku za uvećan prikaz)

Dimenzije seta za podno grejanje Unimix Ivar u sklopu sa razdelnikom i sabirnikom

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

Pumpni set za podno i radijatorko grejanje Unimix Ivar

Legenda:

1. Integrisani trokraki mešni ventil
2. primarni  bypass za visoko temperaturni krug
3. balansni ventil  (bypass za sekundarni krug)
4. priključak za uronski senzor termostatske glave
5. automatski odzračni lončić
6. termomanometar
7. intergrisani zaporni ventili na ulaznoj (7a) i izlaznoj (7b) grani
8. slavina za punjenje i pražnjenje
9. priljučak za temperaturni senzor
10. cirkulaciona pumpa (nije u sklopu isporuke)
11. Sigurnosni granični termostat fiksno kalibrisan (60 °C)
T1-T2 termometeri

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem

Pumpni set za podno i radijatorko grejanje Unimix Ivar
 

Tags: pumpna grupa za podno grejanje, pumpni set podno grejanje, regulacija temperature podnog grejanja, Ivar, Unimix UM01

Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Pumpni set za podno grejanje Combimix 01 Ivar

COMBIMIX pumpni set ima funkciju dovođenja temperature tople vode primarnog kruga ( kotla ) uz podešavanje vrednosti temperature u sekundarnom krugu ( podno grejanje ) . COMBIMIX je modularni element koji se povezuje direktno i lako preko holendera 1" na razdelnike za podna grejanja, na osnom rastojanju standardnih 200 mm . Svestranost ove grupe je osobito vidljivo u slučaju mešovitih krugova : sistemi visoke temperature ( radijatori ) i niske temperature (podni sistem grejanja) . To je slučaj kada grejni objekat sadrži kombinovano podno grejanje i kupatila s radijatorima ( sušačima peškira i sl.). Broj priključenih krugova grejanjavisoke i niske temperature je ograničen samo količinom energije koja se isporučuje max na niskim temperatura ( 20kW / h).
 
Preporučena je ugradnja pumpe dužine od 130mm.
U kombinaciji sa cirkulacionom pumpom Wilo Star RS 25/4/130 moguće je ostvariti toplotnu snagu do 11kW a sa Wilo Star RS 25/6/130 i do 17kW (na trećoj brzini pumpe pri dT=10,4 C)
Napomena: pumpni set isporučuje se BEZ CIRKULACIONE PUMPE.


Postoje dve verzije COMBIMIX pumpnih setova :


RUČNI - Uz fiksnu zadatu temperaturu pomoću termostatske glave sa uronskim senzorom i podesivom temperaturom od 20 ° C do 60 ° C.


AUTOMATSKI - Podešavanjem temperature kada toplotno opterećenje varira . U ovom slučaju moguće je povezati elektronsku kontrolnu jedinicu LAGO BASIC ili sustem za regulaciju DHC serije . Oba ova uređaja nude mogućnost dvostrukog podešavanja temperature vode , pomoću ručnih postavki , ili modulaciju funkcije u zavisnosti od spoljne temperature . U slučaju da želite usvojiti rešenje s klimatskim regulatorom LAGO BASIC mora se koristiti motor NRV 230 . U kombinaciji sa kontrolerom DHC je potrebno postaviti elektrotermički aktuator 3061 ili  24V motor SRV (proporcionalna kontrola 0-10 V ) .

Dimenzije pumpnog seta za podno grejanje za ugradnju u ormarić

Ugradne dimenzije pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje Combimix Ivar

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

 Pumpni set za podno i radijatorko grejanje Combimix Ivar

Legenda:

 • 1a. Termostatski ventil sa sondom za ručno podešavanje temperature 20-60 C
 • 1b. Elektro aktuator 230 VAC ili 24 VAC (trotačkasta regulacija)
 • 2a. Integrisani zaporni ventil (za zatvaranje cirkulacione pumpe)
 • 2b. Integrisani zaporni ventil (za zatvaranje cirkulacione pumpe)
 • 3.  Balansni ventil
 • 4.  Uronski priključak za temperaturnu sondu
 • 5.  Zaporni ventil Combimix
 • 6.  Podešavanje by-pass protoka
 • 7.  Automatsko odzračni lončić
 • 8.  Slavina za punjenje i pražnjenje
 • 9.  Obrtna dupla nipla 1" (priključak za razdelnik)
 • 11. Cirkulaciona pumpa (nije u sklopu isporuke)
 • T1. Termometar (ulazna temperatura)
 • T3. Termometar (izlazna temperatura)

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem


Shema povezivanja pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje na sistem

Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.


Toplotna pumpa vazduh voda

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA VAZDUH-VODA

 

Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu. Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigao neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima (isporučuje se posebno), naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.
Uređaj karakteriše visoka energetska efikasnost, jednostavna i brza instalacija bez dodatnih troškova za bušenje bunara, pouzdan rad na niskim temperaturama do -15ºC, kao i mogućnost povezivanja sa solarnim kolektorima i gasnim kotlovima.


OSNOVNI PODACI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

 

Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja:  10.3 do 60 kW


Dostupni modeli toplotnih pumpi vazduh voda i veličine kućišta:


Toplotna pumpa vazduh-voda modeli
 
Prosečan COP (efikasnost) se kreće i do 3,6 i još važnije je da su performanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom nivou. Projektovane su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i omogućuju grejanje ili hlađenje kao i zagrevanje tople vode do 55°C (opciona oprema).
Modeli 08..16 poseduju po jedan kompresor, dok modeli 22..30 i 35..50 poseduju po dva kompresora kao i modulaciju 0-50-100% izlazne snage, čime se prilagođavaju trenutnim zahtevima potrošača uz minimalnu potrošnju električne energije.
Modeli 08..16 i 22..30 poseduju integrisanu cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu.


Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda


 Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda


* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).

OKVIR


Paneli i ram su izrađeni od čelika zašticenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.KOMPRESOR


Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.AKSIJALNI VENTILATORI


Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i zaštitnu spoljnu rešetku.ISPARIVAČ


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa fabričkom izolacijom.KONDENZATOR


Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, zaštićen rešetkom.IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajuceg čelika sa fabrickom izolacijom (opciono).FREONSKI KRUG


Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom, kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim resetovanjem. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver tečnog freona.HIDRAULIČKI KRUG


Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za priključenje na instalaciju. Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog pritiska. Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).ELEKTRO PANEL


 • Kontaktor za kompresor,
 • Zaštita za kompresor,
 • Zaštita za motor ventilatora,
 • Zaštita freonskog kruga,
 • Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim napajanjem),
 • Mikroprocesorski programabilni kontroler.


OPCIONA OPREMA


 • Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički postavljen).
 • Oplata od nerđajućeg čelika.
 • Daljinski kondenzator.
 • Spiralno cevasti izmenjivač.
 • Elektro grejač.
 Za sve dodatne informacije možete pogledati naš sajt PanonTherm.

недеља, 23. фебруар 2014.

Kombinovani razdelnici i hidraulične skretnice 

Kombinovani razdelnici su ispitani na 12 bara, radni pritisak 6 bara, max temperatura 90 C.Izradjuju se u izvedbi bez mogućnosti ugradnje odzrake i ventila sigurnosti model HV60/125 i kao model HV 60/125 SG sa mogucnosti dodavanja kotlovske sigurnosne grupe (ventil sigurnosti, odzračno lonče, manometar).

Nosači kombinovanog razdelnika nisu u ceni kombinovanog razdelnika i isporučuju se zasebno.

hv slike

Kombinovani razdelnici do 50 kW, su antikorozivno izolovani, sa izolacijom od polistirena 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Priključci 1" spoljni navoj na rastojanju od 125 mm.


Tehnički podaci kombinovani razdelnici MIK Maring
 

Kombinovani razdelnici se mogu izradjivati i po porudžbini a obrazac za popunjavanje zahteva možete preuzeti ovde. Popunjen obrazac sa zahtevom za ponudu pošaljite na naš email office@panontherm.co.rs .


PRIMERI PRIMENE KOMBINOVANIH RAZDELNIKA I HIDRAULIČNIH SKRETNICA U SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA

SISTEM 1
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Radijatori (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)

SISTEM 2

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Sponi set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Automatika
6 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
SISTEM 3

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica /kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
7 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
SISTEM 4

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Automatika
6 - Kotao
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)
9 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
SISTEM 5
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Kotao
7 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 6

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpna grupa za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote (proizvodnja tople vode za kupanje)
7 - Kotao
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 7
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarni pumpni set sa regulacijom
6 - Set za regulaciju temperature sa izmenjivačem toplote
7 - Automatika
8 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
9 - Kotao
10- Spremnik tople vode
11- Solarni kolektori
12- Podno grejanje (niska temperatura)
13- Radijatori / sušači peškira (visoka temperatura)
14- Grejni krug za otapanje snega


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm