недеља, 23. фебруар 2014.

Kombinovani razdelnici i hidraulične skretnice 

Kombinovani razdelnici su ispitani na 12 bara, radni pritisak 6 bara, max temperatura 90 C.Izradjuju se u izvedbi bez mogućnosti ugradnje odzrake i ventila sigurnosti model HV60/125 i kao model HV 60/125 SG sa mogucnosti dodavanja kotlovske sigurnosne grupe (ventil sigurnosti, odzračno lonče, manometar).

Nosači kombinovanog razdelnika nisu u ceni kombinovanog razdelnika i isporučuju se zasebno.

hv slike

Kombinovani razdelnici do 50 kW, su antikorozivno izolovani, sa izolacijom od polistirena 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Priključci 1" spoljni navoj na rastojanju od 125 mm.


Tehnički podaci kombinovani razdelnici MIK Maring
 

Kombinovani razdelnici se mogu izradjivati i po porudžbini a obrazac za popunjavanje zahteva možete preuzeti ovde. Popunjen obrazac sa zahtevom za ponudu pošaljite na naš email office@panontherm.co.rs .


PRIMERI PRIMENE KOMBINOVANIH RAZDELNIKA I HIDRAULIČNIH SKRETNICA U SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA

SISTEM 1
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Radijatori (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)

SISTEM 2

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Sponi set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Automatika
6 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
SISTEM 3

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica /kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
7 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
SISTEM 4

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Automatika
6 - Kotao
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)
9 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
SISTEM 5
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Kotao
7 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 6

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpna grupa za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote (proizvodnja tople vode za kupanje)
7 - Kotao
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 7
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarni pumpni set sa regulacijom
6 - Set za regulaciju temperature sa izmenjivačem toplote
7 - Automatika
8 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
9 - Kotao
10- Spremnik tople vode
11- Solarni kolektori
12- Podno grejanje (niska temperatura)
13- Radijatori / sušači peškira (visoka temperatura)
14- Grejni krug za otapanje snega


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Digitalni Wi-Fi internet wireless sobni termostat Salus iT500

Upravljajte kućnim grejnim sistemom sa bilo kog mesta na svetu preko pametnog telefona ili ličnog računara korišćenjem internet komunikacije. Uštedite i do 30% na troškovima grejanja.Osnovne karakteristike Wi-Fi internet sobnog termostata iT500

 

 • Pregledajte stanje i upravljajte sistemom grejanja i produkcije tople vode preko interneta
 • Kompatibilnost sa Vašim pametnim telefonom i ličnim računarom
 • Vaš lični računar ili pametni telefon koristi resurse postojeće Wi-Fi mreže
 • Interni sistem komunikacije uređaja na 868 MHz
 • Siguran i energetski efikasan sistem
 • Sistem je bežični (wireless) što olakšava kompletnu instalaciju
 • sobni termostat iT500 sa ekranom osetljivim na dodir
 • Moguće tri sistemske instalacije

Komponente i instalacija Wi-Fi wireless internet sobnog termostata iT500

 

Za povezivanje Wi-FI wireless sobnog termostata potrebno je da posedujete router ili swich sa mrežnim priključkom. Dakle, na postojeći router povezujete Wi-Fi predajnik iTG500, a na generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotnu pumpu, kotao na pelet i sl.) koji ima mogućnost priključenja termostata, montira se prijemnik iT500RX koji upravlja radom istog. Termostat radi po principu on/off tj. na osnovu unutrašnje zadate temperature vrši isključivanje/uključivanje generatora toplote. Wi-Fi sobni termostat se može programirati i vremenski odnosno poseduje programe po danima.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Za konfiguraciju kompletnog sistema potrebno je da posedujete pametni telefon ili lični računar, ali takođe sva podešavanja možete takođe izvršiti i na samom termostatu. Aplikacije su dostupne za Android i IPhone platforme i mogu se skinuti sa App Store odnosno Google play, dok je za lični računar dostupna on-line web aplikacija.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Instalacijom aplikacije potrebno je još da napravite Vaš korisnički nalog i da izvršite registraciju Vašeg Wi-Fi termostata korišćenjem jedinstvenog serijskog broja uređaja koji je utisnut na kućištu.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Sama aplikacija omogućava podešavanje vremenskih programa i željenih temperatura prostorije u kojoj se nalazi Wi-Fi sobni termostat. Opciono se može dokupiti dodatni Wi-Fi senzor temperature iT300, čime je omogućeno upravljati grejanjem dve nezavisne prostorije. Sem upravljanja jednom zonom grejanja moguće je upravljati i produkcijom tople potrošne vode (uz prilagođene elemente hidraulike grejnog sistema - pogledajte detaljno uputstvo za instalaciju na kraju stranice).

Ukoliko želite sva podešavanja možete izvršiti i preko on-line web aplikacije. Dovoljno je da imate bilo koji lični računar i internet koneciju bez obzira gde se trenutno nalazite (na poslu, drugom gradu, državi...). Na donjoj slici prikazan je jedan od ekrana za konfiguraciju preko on-line web aplikacije.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Klikom na donju sliku možete izvršiti registraciju Vašeg Wi-Fi wireless sobnog termostata.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

 

Povezivanje Wi-Fi wireless sobnog termostata iT500 sa komponentama grejnog sistema

 

Vaš postojeći sistem grejanja moguće je povezati na tri različita načina i to:

 1. Grejanje jedne zone (bazne prostorije npr.dnevna soba)
 2. Grejanje dve zone (potrebno dokupiti iT300 dodatni sobni Wi-Fi temperaturni senzor)
 3. Grejanje jedne zone i pripremom tople potrošne vode (neophodni dodatni elementi grejnog sistema)

Na donjoj slici prikazane su sve tri moguće varijante kao i potrebni uređaji.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Izvršni elementi grejnog sistema mogu biti cirkulaciona pumpa, dvokraki ventil, trokraki ventil, kotao, toplotna pumpa, elektro kotao, kotao na pelet i sl. Moguće je upravljati i grejnim sistemom sa kotlom na čvrsto gorivo ukoliko je instalisan akumulacioni rezervoar tj. bafer. Mogućnosti su mnogobrojne a prava aplikacija za vaš grejni sistem zavisi isključivo o vaše trenutno instalisane opreme odnosno prilagođenja koje možete uraditi. Kao što je i napomenuto upravljati možete isključivo za dva elementa sistema bilo da se radi o grejanju ili o kombinaciji grejanje + topla voda.

SISTEM 1 - Grejanje jedne zone

Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 1
Legenda:
 1. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 2. Vezni set kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Grejna zona bazna (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 5. Grejna zona (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat
 6. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Router
 10. Pametni telefon ili lični računar

SISTEM 2 - Grejanje dve nezavisne zone

Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 2
Legenda:
 1. Hidraulična skretnica
 2. Vezni set hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Cirkulaciona pumpa grejne zone 1
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone 2
 6. Wi-Fi temperaturni senzor Salus iT300 (opciona oprema)
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Grejna zona 1 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 14. Grejna zona 2 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat

Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem kotao na čvrsto
Legenda:
 1. Kotao na čvrsto gorivo
 2. Akumulacioni rezervoar - bafer
 3. Cirkulaciona pumpa kotla
 4. Cirkulaciona pumpa grejne zone 1 - podno grejanje
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone 2 - radijatorsko grejanje
 6. Wi-Fi temperaturni senzor Salus iT300 (opciona oprema)
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Ekspanziona posuda
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Grejna zona 1 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. prizemlje
 14. Grejna zona 2 (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori) - npr. sprat

SISTEM 3 - Grejanje jedne zone i priprema tople sanitarne vode

Shema povezivanja Wi-Fi wireless bežičnog sobnog termostata Salus iT500 sistem 3
Legenda:
 1. Hidraulična skretnica
 2. Vezni set hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika
 3. Kombinovani razdelnik
 4. Cirkulaciona pumpa rezervoara tople vode
 5. Cirkulaciona pumpa grejne zone
 6. Rezervoar tople vode sa cevnim izmenjivačem
 7. Wi-Fi wireless sobni termostat iT500TR
 8. Wi-Fi gateway iTG500
 9. Wi-Fi prijemnik iT500RX
 10. Generator toplote (gasni ili elektro kotao, toplotna pumpa, kotao na pelet i sl.)
 11. Pametni telefon ili lični računar
 12. Router
 13. Izlaz tople sanitarne vode
 14. Grejna zona (grejna tela: radijatori, podno grejanje ili ventilokonvektori)

NAPOMENA: Prikazani sistemi su samo primeri kako možete integrisati Wi-Fi wireless sobni termostat na sistem grejanja, kao što je i napomenuto moguće su razne varijante, koje zavise od Vašeg postojećeg grejnog sistema. Za predlog povezivanja Vašeg grejnog sistema možete nam se obratiti na naš email office@panontherm.co.rs .

 

Sadržaj pakovanja kompleta Wi-Fi wireless sobnog termostata iT500

 

U pakovanju kompleta nalazi se sav potreban matrerijal i uređaji za instalaciju i povezivanja Wi-Fi sobnog termostata na sistem grejanja. Preporučujemo da instalaciju izvrši kvalifikovani instalater.

Digitalni Wi-Fi programski wireless sobni termostat salus iT500

Uputstvo za instalaciju Salus Wi-Fi wireless internet sobnog termostata možete skinuti ovde. Veličina fajla 15MB, jezik EN.

Uputstvo za korisnika Salus Wi-Fi wireless internet sobnog termostata možete skinuti ovde. Veličina fajla 21MB, jezik EN.


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

 

Kotao gasni kombinovani Protherm Lynx fasadni 24 i 28 kW

Kombinovani kotao za grejanje i pripremu tople vode Protherm Lynx 24 i 28 kW
Prateći specifične zahteve kupaca, projektni tim Protherm razvio je novi model zidnog gasnog kotla Protherm Lynx. Primenjena nova tehnička rešenja i materijali su rezultovali uređajem koji će Vas iznenaditi svojim kvalitetom, komforom i udobnošću.


Osnovne karakteristike kotla gasnog kotla Protherm Lynx:

 


 • Promena režima rada "eco/comfort" jednim pritiskom tastera
 • Visoka efikasnost - 94% po 92/42 CEE
 • Širok opseg modulacije plamena
 • Automatsko podešavanje izlazne snage kotla
 • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamena
 • Sistem dijagnostike kvara na uređaju
 • 35-64˚C opseg podešavanja temperature PTV
 • 38-85˚C ili 30-50˚C (podno grejanje) - opseg podešavanja temperature CG
 • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
 • Kontrola temperature potrošne tople vode - PTV
 • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa
 • Rad sa prirodnim gasom ili TNG
 • Automatski by-pass
 • Senzor pritiska vode u sistemu grejanja
 • Zaštita od blokade cirkulacione pumpe
 • Zaštita od smrzavanja
 • Ekspanziona posuda od 7 lit.
Gasni kotao Protherm Lynx

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm
 


Sušači peškira za kupatilo Termo System

Izrađuju se u širinama 420, 500 i 600 mm, u dve verzije i to ravni i lučni. Visine sušača za kupatilo kreću se od 750 do 1850 mm.

 1. Sušači peškira za kupatila - PanonTherm

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Kotao na čvrsto gorivo Ferroli SFL liveni tropromajni

Ferroli SFL kotao na čvrsto gorivo je konstruiran i prilagođen loženju drvim, ugljem i peletima s dvoje vrata s brzom i svakodnevnom mogućnošću prebacivanja loženja na drva ili pelete. 

Kotao na pelete i kotao na čvrsto gorivo u jednom 

 

Nova konstrukcija, visok stepen iskorišćenja (klasa 3 EN 303-5), pouzdanost, jednostavno korištenje i jeftino održavanje. 

Pomoću gorionika na pelete Ferroli SUN P7 ili P12 pruža potpuni komfort i mogućnost programiranja rada kotla tokom cele nedelje, na korisniku je samo da veliki spremnik u izvedbama od 140 ili 350 kg napuni drvnim peletima. Kotao je izrađen od livenog čelika, namenjen loženju drvima ili ugljem te s montažom gorionika na pelete dobijamo visokoiskoristivi kotao na pelete. S dvoje montiranih vrata lako se prebacuje s loženja drvima ili peletima. 


Konverzija kotla na čvrsto gorivo na pelet Ferroli
 
Kotao SFL se proizvodi u pet veličina, odnosno sastavljen je od 3 do 7  članaka.
Snaga kotla ložeći na drva kreće se od 19 kW do 50 kW.

Osnovne karakeristike kotla na čvrsto gorivo Ferroli SFL


 • kotao izrađen od visoko kvalitetnog livenog čelika GG 20 (EN-GJL-200) pogodan za loženje drvetom i ugljem
 • dogradnjom opcione opreme, pelet gorionika SUN P moguća konverzija kotla na rad sa peletom
 • energetska klasa 3 prema standardu EN 303-5:1999.
 • prostrana komora za sagorevanje, zapremine do 128 dm3, omogućava loženje velikih komada drveta sa dužim vremenskim intervalima između dva loženja
 • podešljiva klapna na izlaznom dimovodnom priključku kotla
 • posuda za pepeo izrađena od nerđajućeg čelika sa lakim prednjim pristupom
 • regulator promaje isporučuje se kao standardna oprema uz kotao

 

Dimenzije kotla na čvrsto gorivo Ferroli SFL

 


 Dimenzije kotao na čvrsto Ferroli SFL

 

Tehničke karakteristike kotla Ferroli SFL

 


Tehničke karakteristike kotao Ferroli SFL

 

Konverzija kotla sa čvrstog goriva Ferroli SFL na pelet - opciona oprema

 


Opciona oprema za konverziju - poručuje se posebno:

 • vrata za montažu pelet gorionika Ferroli SUN P7 ili P12
 • gorionik na pelet SUN P7 ili P12, sa integrisanom automatikom za rad gorionika i transportera
 • pužni transporter za pelet sa pogonskim mehanizmom
 • spremnik peleta 140 ili 350 kg

Oprema za konverziju na pelet Ferroli


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm 


Aluminijumski radijator Global Vox 600

Aluminijumski radijatori Global VOX se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grejanja sa toplom vodom do 100st.C sa radnim pritiskom 6 bara.


Dimenzije i karakteristike Global Vox aluminijumskih radijatora

Aluminijumski radijatori Global Vox mogu se instalirati u sistemu koristeci čelicne, bakarne ili termoplastične cevi (Al-Pex).Pri postavljanju aluminijumskih radijatora pridržavati se sledećih rastojanja:  

> cm 3 od zida
> cm 10 od pada  
> cm 10 od police ili ivice prozora      

                                                                                   
Da bi se izbegli neprijatni zvuci koje prouzrokuju termicke dilatacije u grejnim telima, savetuje se ugradnja plastificiranih konzola za nošenje radijatorskih rebara.

Da bi se izbegli problemi vezani za talozenje i koroziju kada se usistemu za grejanje koriste razliciti metali, preporucuje se da se PH vode proveri ( pozeljno je da PH vode bude izmedju 6,5 - 8) i dodati u sistem neki aditiv kao Cillit -Hs 23 Al ili slicno u kolicini 1 litar za svakih 200 litara vode u sistemu.

Preporucujemo instalaciju plivajućih automatskih ili ručnih odzračnih ventila radi maksimalne sigurnosti i efikasnosti.

Da bi se izbegli problemi sa bukom u cevoovdima koji može biti prisutan u sistemu grejanja ili problemi sa velikim pritiskom preporucujemo da ne zatvarate u potpunosti ventil. Ako je potrebno da izolujete jedan ili vise radijatora od navedenih problema preporučljivo je staviti automatske odzračne ventile na svaki radijator.

Radi dobrog održavanja boje na radijatoru neophodno je da i pre i posle montiranja nema preterane vlage u ambijentu.

Pri čišćenju aluminijumskih radijatora ne preporučuje se upotreba korozivnih sredstava.

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Klima Gree Change GWH12KF 12000BTu R410A inverterSerija Change - DC-inverter kompresor nove generacije, radi na freon R410A. To će smanjiti potrošnju energije za 30 do 40% u poredjenju  sa tradicionalnim modelima klima uredjaja.Unutrasnja jed. ima elegantan klasičan dizajn, niži nivo buke.

G10 Inverter tehnologija omogućava minimalnu frekventnu modulaciju rada Invertera do 16Hz.


Gree klima Change inverter 

KARAKTERISTIKE:

•    Grejanje od -15 do +20 °C
•    Hlađenje od 10 do +46 °C
•    Ravni prednji panel – dobro se uklapa u unutrašnji  izgled prostora i je jednostavniji za čišćenje
•    Troši do 30% manje energije nego neinverterske jedinice
•    1W potrosnja struje u Standby
•    Auto restart, samodijagnostika kvara
•    Timer: 24h ON/OFF
•    Sleep mod
•    Tih način rada
•    Powerful (snažni) način rada za brzo hlađenje ili grejanje


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Kondenzacioni gasni kotao Remeha Tzerra 24c

Kondenzacioni gasni kotao Remeha za grejanje i zagrevanje tople potrošne vode

 

Kondenzacioni gasni kotao Remeha Tzerra


Gasni kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti sa jedinstvenim izmenjivačem toplote, za grejanje prostorija i zagrevanje tople potrošne vode putem ugrađenog pločastog izmenjivača toplote. Kotao je opremljen ekspanzionom posudom, pumpom i trokrakim ventilom.

U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljne temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada.


Visoka efikasnost: do 108% na Hi (98% na Hs) pri ulazu od 30% i povratnoj temperaturi od 30°C

Veliki opseg modulacije od 20% do 100% omogućava uštede u potrošnji gasa.

 

Osnovne karakteristike kondenzacionog gasnog kotla

 

 • Izuzetno male dimenzije: V550xŠ370xD370 mm
 • Nizak nivo NOx
 • Nivo buke (na 1m udaljenosti) <44 dBA
 • Izmenjivač toplote od specijalne Al-Si legure
 • Jednostavno održavanje
 • Veza sa računarom
 • Zaštita od zamrzavanja
 • Rad na prirodni gas i propan butan
 • Dozvoljeni radni pritisak: 3 bar
 • Prečnik dimovodne cevi: 60/100 mm
 • Težina 24,5 kg (35c - 27kg)
 • Ekspanziona posuda 8 litara

Kondenzacioni gasni kotlovi Tzerra verzije

 

 • Tzerra 24c - gasni kotao snage 24kW - grejanje i zagrevanje sanitarne vode
 • Tzerra 28c - gasni kotao snage 28kW - grejanje i zagrevanje sanitarne vode
 • Tzerra 35c - gasni kotao snage 35kW - grejanje i zagrevanje sanitarne vode

Kondenzacioni gasni kotao Remeha Tzerra tehnički podaci
Remeha logo

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm
 

Kontroler aktuator za mešni ventil ESBE serije 90C

Serija kontrolera ESBE 90C je kompletna jedinica za kompenzaciju temperature vode u sistemu po spoljnim uslovima sa integrisanim aktuatorom za upravljanje radom mešnih ventila.

Kontrolna jedinica izrađuje se u tri varijante, sve opremljene sa grafičkim displejem za lako rukovanje i podešavanje. U zavisnosti od verzije, serija 90C može da prima do 7 ulaznih informacija, na osnovu kojih može upravljati sa 3 izlazna uređaja. Ovim je omogućeno upravljanje većim brojem grejnih krugova i opreme sa visokom preciznošću.
Instalacijom ovako sofisticirang upravljačkog sistema moguće uštede su:


 • do 17% sa kontrolom preko spoljnog senzora,
 • do 24% sa kontrolom preko unutašnjeg i spoljnog senzora temperature.

 

Obim isporuke kontroler aktuator za mešni ventil ESBE serije 90C

 

Obim isporuke ESBE kontroler aktuator serije 90C

 1. Unutrašnji sobni termostat CRS231                                            
 2. Kabel 1,5 m za ožičenje pumpe
 3. Kontroler - jedinica 90C
 4. Ekran 128 x 164 grafički displej
 5. Softkey tasteri za podešavanje jedinice
 6. Senzor spoljne temperature CRS214
 7. Kabel 1,5 m za napajanje jedinice sa utičnicom
 8. Ožičena kutija za spajanje senzora
 9. Senzor temperature - Clip-on montaža (na cev) CRS211
 10. 20m kabla za montažu senzora
 11. Adapter za montažu na mešne ventile ESBE tipa VRG, VRB
 12. Adapter za montažu na mešne ventile ESBE tipa MG, G, F, BIV, H, HG                                         

Tehničke karakteristike aktuator kontroler serije ESBE 90C

 

Tehničke karakteristike aktuator kontroler ESBE 90C


UPUTSTVO ZA MONTAŽU MOŽETE SKINUTI OVDE.

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.

Konvektor grejalica Vaillant VER

Električna sobna grejalica

Električne sobne grejalice VER rade na principu prirodnog strujanja vazduha (konvekcije). Mogu se koristiti za zagrevanje kupatila, garaža i svih stambenih prostorija. Grejalice poseduju zaštitu protiv prskajuće vode (IPX 4) i zaštitno su izolovne. Na taj način Vaillant pruža svom korisniku najveću moguću sigurnost u sklopu svog "sigurnosnog dodatka". Vazduhoispusne rešetke su smeštene u nivou prednje stranice, tako da ima dovoljno prostora između toplog vazduha i zida odnosno zavesa, čime se izbegava prljanje istih. Ravnomerna i niža izlazna temperatura toplog vazduha pruža ujedno veću udobnost korisniku. Regulator temperature nudi i mogućnost zaštite od smrzavanja. Kada se, naime, sobna temperatura spusti ispod +4 C, uređaj će se automatski uključiti, ukoliko je regulator temperature namešten na zaštitu od smrzavanja.
 Električna grejalica Vaillant VER u nekoliko reči:

 • veća sigurnost zbog zaštite protiv prskajuće vode
 • moderan dizajn
 • ravnomerna i niža izlazna temperatura toplog vazduha
 • niže temperature kučišta
 • nema prljanja zidova i zavesa
 • bešuman rad
 • jednostavno montiranje i rukovanje

Modeli grejalica Vaillant VER:

VER 75 :0,75 kW
VER 100 :1 kW
VER 150 :1,5 kW
VER 200 :2 kW
VER 240 :2,4 kW

 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.Električni kotlovi za grejanje Vaillant eloBLOCK/2

Nova generacija električnog zidnog kotla za centralno grejanje

 
Vaillant električni kotlovi za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća. Rad ovih električnih kotlova je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Kotlovi su takođe u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim paljenjem ogrevnih spirala, sprečeni su neželjeni impusi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja kotla. Budući da je ovde reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih kotlova u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak i da ih je moguće montirati i u najmanje prostore, jer ne koriste vazduh za sagorevanje. Za još veću udobnost, kotao je moguće kombinovati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grejanim rezervoarom.
 
 
 
Električni kotao za grejanje Vaillant eloBLOCK/2 u nekoliko reči:

 • rad kotla je sasvim automatizovan i gotovo nečujan
 • sekvencijalno paljenje ogrevnih spirala uz modulacioni rad
 • kotao je opremljen sa svim radnim i sigurnosnim elementima
 • ekološki čist rad
 • nije potreban dimnjak
 • mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW)
 • mogućnost rada u zavisnosti od spoljašnje temperature uz upotrebu originalnog pribora
 • jednostavno održavanje
 • moderan dizajn
 • kombinacija sa sobnim termostatom calorMATIC 240
 • za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak
 • mogućnost povezivanja eloBLOCK-a sa indirektno grejanim rezervoarom uz korišćenje originalnog pribora
 

Modeli elektro kotla Vaillant eloBLOCK/2:

eloBLOCK VE 6   :6 kW
 
eloBLOCK VE 9   :9 kW
 
eloBLOCK VE 12 :12 kW
 
eloBLOCK VE 15 :15 kW
 
eloBLOCK VE 18 :18 kW
 
eloBLOCK VE 21 :21 kW
 
eloBLOCK VE 24 :24 kW
 
eloBLOCK VE 28 :28 kW
 
 
 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.
 
 
     

Ventilokonvektori parapetni

Ventilo konvektor tip 3.4, parapetni sa donjim usisom
dvocevna verzija, sa dvoredim izmenjivačem, metalno kućište, tri brzine ventilatora

proizvođač: Geomont, Srbija 


Protok vazduha: 340 m3/h - na srednjoj brzini
Snaga grejanja/hlađenja:
3,48* / 2,05** kW
*snaga grejanja za temp.ulazne vode 70 st.C
**snaga hlađenja za temp.ulazne vode 7 st.C

Uz ventilokonvektor se isporučuju:
nožice, kadica za kondenzat i integrisani sobni termostat tip GK801A.

Dimenzije uređaja (Š x D x V) mm 847 x 230 x 630
Cevni priključci 3/4"

Električna snaga ventilatora (max. brzina) 49 W


 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.


 Solarni sistem komplet "ključ u ruke"

Zadovoljava potrebe za 3-4 osobe


Solarni set se sastoji od:
 
 • 2 kom. visokoefikasni ravni kolektori tip PK SL 2,7 m²
 • 1 kom. rezervoar sa dva cevna izmenjivača zapremine 200 litara
 • uronski elektro grejač snage 6kW  
 • seta za montažu na krov  
 • dvocevni pumpni set tip RS 15/6
 • solarni diferencijalni regulator BS3
 • 2 kom PT 1000 sondi
 • solarna ekspanziona posuda 18 litara
 • uključujući elemente za spajanje, ventile i nosače
 • solarna tečnost 10 litara
 • uključeni svi bakarni cevovodi i fitinzi sa izolacijom
 • instalacije svih elektro-mašinskih komponenata sa puštanjem u rad

Garancija na ceo sistem je 5 god.

Solarni paket - funkcionalna šema Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm

Toplotne pumpe voda-voda

OSNOVNI PODACI


Kapacitet hlađenja od 4.77 do 140kW*
Kapacitet grejanja od 5.1 do 163.9kW**

U zavisnosti od modela toplotne pumpe stepen efikasnosti kreće se od COP = 4 .. 4.9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIR TOPLOTNE PUMPE

 

Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.

 

HERMETIČKI KOMPRESOR TOPLOTNE PUMPE

 

Monofazni rotirajući (mod.05..07), monofazni (mod. 08, 10 i 12) i trofazni (mod.08..30) scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.

 

ISPARIVAČ TOPLOTNE PUMPE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.

 

KONDENZATOR TOPLOTNE PUMPE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.

 

IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajučeg čelika sa fabričkom izolacijom za pripremu tople sanitarne vode (opciono).

 

FREONSKI KRUG TOPLOTNE PUMPE

 

Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje, filter sušačem, termostatskim ekspanzionim ventilom (kapilarnim za modele 05..14), separatorom tečnosti/gasa i presostatom niskog i visokog pritiska. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil i nepovratni ventil.

 

HIDRAULIČNI KRUG TOPLOTNE PUMPE

 

Na primarnoj i sekundarnoj stani se nalaze priključci za ulaz/izlaz vode. Opremljeni su priključkom za pražnjenje i odzračnim ventilom. Na sekundarnoj strani (strani instalacije grejanja/hlađenja) kod modela 05..30 se nalazi cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda i flow switch.

 

ELEKTRO PANEL TOPLOTNE PUMPE

 

Sastoji se od:

- Kontaktora kompresora,
- Zaštite kompresora,
- Kontaktora za cirkulacionu pumpu (za modele 05..30),
- Zaštite za cirkulacionu pumpu (za modele 05..30),
- Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem proizvođača CAREL.
 

 

OPCIONA OPREMA TOPLOTNE PUMPE

 

- Kontrolno staklo (mora biti montirano fabrički).
- Flow switch na primarnoj (bunarskoj) strani.
- Cirkulaciona pumpa na primarnoj (bunarskoj) strani.
- Gumeni antivibracioni oslonci.
- Filter za vodu.
- Izmenjivač za rekuperator toplote.
- Spiralno cevasti izmenjivač.
 

Za sve toplotne pumpe moguć je izbor tipa freona i to:

--: R22
A: R410A
B: R134A
C: R407C
 
Date vrednosti kapaciteta hlađenja/grejanja odnose se na sledeće uslove: 
* Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 25˚C/30˚C, temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 12˚C/7˚C.
** Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 13˚C/8˚C, temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 40˚C/45˚C.
 
 
 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm