среда, 16. април 2014.

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA VAZDUH-VODA

 

Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu. Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigao neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima (isporučuje se posebno), naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.
Uređaj karakteriše visoka energetska efikasnost, jednostavna i brza instalacija bez dodatnih troškova za bušenje bunara, pouzdan rad na niskim temperaturama do -15ºC, kao i mogućnost povezivanja sa solarnim kolektorima i gasnim kotlovima.

 

OSNOVNI PODACI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

 

Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja:  10.3 do 60 kW


Dostupni modeli toplotnih pumpi vazduh voda i veličine kućišta:


Toplotna pumpa vazduh-voda modeli

Prosečan COP (efikasnost) se kreće i do 3,6 i još važnije je da su performanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom nivou. Projektovane su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i omogućuju grejanje ili hlađenje kao i zagrevanje tople vode do 55°C (opciona oprema).

Modeli 08..16 poseduju po jedan kompresor, dok modeli 22..30 i 35..50 poseduju po dva kompresora kao i modulaciju 0-50-100% izlazne snage, čime se prilagođavaju trenutnim zahtevima potrošača uz minimalnu potrošnju električne energije.

Modeli 08..16 i 22..30 poseduju integrisanu cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu.


Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

 

 Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).

OKVIR


Paneli i ram su izrađeni od čelika zašticenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.


KOMPRESOR


Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.


AKSIJALNI VENTILATORI


Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i zaštitnu spoljnu rešetku.


ISPARIVAČ


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa fabričkom izolacijom.


KONDENZATOR


Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, zaštićen rešetkom.


IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajuceg čelika sa fabrickom izolacijom (opciono).


FREONSKI KRUG


Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom, kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim resetovanjem. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver tečnog freona.


HIDRAULIČKI KRUG


Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za priključenje na instalaciju. Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog pritiska. Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).


ELEKTRO PANEL

 • Kontaktor za kompresor,
 • Zaštita za kompresor,
 • Zaštita za motor ventilatora,
 • Zaštita freonskog kruga,
 • Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim napajanjem),
 • Mikroprocesorski programabilni kontroler.

OPCIONA OPREMA

 • Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički postavljen).
 • Oplata od nerđajućeg čelika.
 • Daljinski kondenzator.
 • Spiralno cevasti izmenjivač.
 • Elektro grejač.

 

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

 

 

Toplotna pumpa vazduh - voda Gree Versati

Uopšteno o toplotnim pumpama vazduh - voda

 


Toplotne pumpe vazduh - voda ubrajaju se u uređaje koji koriste obnovljive izvore energije, u ovom slučaju energiju spoljašnjeg vazduha, pa stoga predstavljaju idealno rešenje. Posredstvom toplotne pumpe vazduh - voda prirodna toplota iz okoline - vazduha koristi se tako da se grejanje, priprema tople sanitarne vode, ali i hlađenje u kući ostvaruju krajnje ekonomično. Solarnim zračenjem dolazi do zagrevanja vazduha, koje se konstantno regeneriše. Ovu energiju, na niskom temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa, a zatim je dovodi na viši temperaturski nivo da bi se koristila za tipične kućne potrebe. Leti, imate mogućnost da kuću i hladite pomoću toplotne pumpe. Za tu svrhu neophodna Vam je dodatna instalacija ventilokonvektora. Njihovi razmenjivači toplote oduzimaju toplotu iz vazduha iz prostorije i predaju hidro - unutrašnjoj jedinici, posredstvom cirkulacije vode za grejanje, a zatim pomoću cirkulacije rashladnog medijuma, preko spoljne jedinice, predaju je spoljnjem vazduhu. Hidro unutrašnja jedinica upravlja radom glavne pumpe i najviše još jedne pumpe (bilo pomoćne pumpe kod vrlo dugačkih cevovoda, bilo pumpe za drugi grejni krug). 

 


Toplotna pumpa vazduh - voda Gree Versati

 

Kompanija Gree proizvodi jednu od najboljih, u smislu cene i kvaliteta,  toplotnih pumpi za kućnu upotrebu - Gree Versati . Zbog svoje visoke energetske efikasnosti i rada u širokom rasponu spoljašnjih temperatura ( -20°C do +48°C ) toplotna pumpa Gree Versati se može koristiti kao primarni sistem grejanja odnosno hlađenja. Ovaj sistem ne samo da je u stanju da održava unutrašnju temperaturu prostorija tokom cele godine, nego se može koristiti i za zagrevanje sanitarne vode za potrebe domaćinstva. Toplotne pumpe Gree Versati imaju funkciju hlađenja ili zagrevanja vode do željene temperature, te se stoga mogu koristiti u hidrauličnim sistemima za grejanje i hlađenje. Toplotna pumpa Gree Versati može se povezati na rezervoar tople vode, a dodavanjem solarnim panela, uz priključenje na drugi cevni izmenjivač u okviru rezervoara, moguće je dodatno povećati energetsku efikasnost kompletnog sistema.

Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati

 

Osnovni tehnički podaci toplotna pumpa vazduh-voda Gree Versati


Temperaturni opsezi za toplotnu pumpu vazduh voda Gree Versati:


Topla sanitarna vode   +40 ... +70°C
Sistem grejanja          +25 ... +55°C
Sistem hlađenja           +7 ... +25°CToplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati šema povezivanja
 
U spoljašnoj jedinici Gree Versati primenjen je DC - inverter kompresor visoke energetske efikasnosti sa ekološkim freonom R410A, što čini ceo sistem veoma štedljivim uz veliku energetsku efikasnost.

Vektorsko-IPDU DC invertersko upravljanje vrši proračun jačine struje motora brzo i tačno i time garantuje  optimalno upravljanje pogonom. Zahvaljujući dvostrukim rotacionim kompresorima spoljašnje jedinice rade izuzetno tiho. Dva rotirajuća diska unutar cilindra kompresora komprimuju rashladni fluid pouzdano i bez vibracija.

Dvostruki  rotacioni kompresori poseduju savršenu regulaciju kapaciteta u okviru širokog raspona broja obrtaja, pri čemu proizvode samo onoliko energije, koliko je neophodno, zbog čega su pogonski troškovi niski. Dodatno podešavanje vremena uključivanja i isključivanja u noćnom režimu može se podesiti.


Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati spoljašnje jedinice

 

U unutrašnjoj jedinici Gree Versati nalazi se pločasti izmenivač ( Alfa - Laval ili Danfoss ) gde se energija, rashladna ili toplotna "prebacuje" sa freona na vodu koja cirkuliše kroz sistem grejanja ili hlađenja. U sklopu unutrašnje jedinice (koja se još naziva i Hidro-box) nalazi se još i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, dodatni električni grejač, kontrolni panel sa kontrolerom.

Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati unutrašnja jedinica hidro box komponente


Dodatni elektro grejač je snage 2 x 1,5kW (za toplotnu pumpu snage 6kW), odnosno 2 x 3kW za sve ostale modele. Dodatni elektro grejač ima tri funkcije. Prva funkcija je da obezbedi rad sistema grejanja u slučaju da dođe do kvara na spoljnoj jedinici toplotne pumpe, druga funkcija je da obezbedi dodatnu snagu toplotne pumpe pri radu na veoma niskim spoljnim temperaturama ( do -20°C ) i treća funkcija je da obezbedi programski režim za uništavanje legionele, bakterije koja se može javiti u sistemima sa rezervoarom tople vode, programskim pregrevanjem tople vode na temperaturu od +70°C. Dodatni elektro grejač poseduje automatsku dvostepenu modulaciju.


Kontroler je integrisan u hidro unutrašnju jedinicu i upravlja svim funkcijama toplotne pumpe vazduh - voda.


Veliki, dobro čitljiv LCD displej pokazuje aktuelne režime rada. U njemu su sadržane i korisne funkcije kao što su:
sniženje zadate dnevne temperature noću, zaštita od zamrzavanja, dodatno grejanje tople vode, kao i
zaštita protiv legionele.

Kontroler omogućava sledeće funkcije: 


* izbor režima rada: grejanje, potrošna topla voda, hlađenje
* 2 zone i upravljanje potrošnom toplom vodom
* sniženje postavljene dnevne temperature noću
* zaštita protiv zamrzavanja
* dodatno zagrevanje potrošne tople vode
* zaštita protiv legionele
* nedeljni tajmer
* programiranje osnovnih postavnih vrednosti, kao što su npr. krive grejanja, testiranje rada, parametri za električno dodatno grejanje.

Preko integrisanog kontrolera moguće je programirati vreme rada toplotne pumpe, kako na nedeljnom nivou, tako i na dnevnom nivou. Ovakvim radom uređaja omogućena je još veća energetska efikasnost uređaja koja se ogleda kroz uštedu energije za potrebe grejanja i hlađenja objekta.

 

COP (Coeficient Of Performance) toplotne pumpe vazduh voda Gree Versati

 

COP toplotne pumpe predstavlja odnos dobijene toplotne snage u odnosu na uloženu električnu snagu uređaja. Ono što je osnovna karakteristika svih toplotnih pumpi da se COP povećava smanjenjem izlazne temperature vode, što čini ovaj sistem veoma pogodnim za niskotemperaturna grejna tela kao što je podni razvod (podno grejanje) i ventilokonvektori uz visoku energetsku efikasnost. Na donjoj slici prikazani su COP za sve uređaje Gree Versati u rasponu snaga 6...16kW.

Toplotna pumpa vazduh voda Gree Versati COP


Dakle za svaki uloženi 1kW električne snage, prosečno se dobija preko 4kW toplotne snage. Navedeni COP ostvarije se pri temperaturi izlazne vode režima 30°C/35°C (podno grejanje) i spoljne temperature vazduha 7°CDB/6°CWB.

 

Različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda Gree Versati

 

Na donjim slikama prikazani su različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda, u kombinaciji sa pripremom tople sanitarne vode, ventilokonvektorima, radijatorskim grejanim telima i podnim razvodom u režimima grejanje odnosno hlađenje.

Za uvećan prikaz mogućih hidrauličnih šema kliknite na sliku. 

Hidraulične šeme povezivanja toplote pumpe vazduh voda Gree Versati 

 

Tehnički podaci i dostupni modeli Gree Versati

 
Tehnički podaci za unutrašnju jedinicu (kliknite na sliku za veći prikaz)


Tehničke karakteristike unutrašnja jedinica hidro box dc inverter Gree Versati 

Tehnički podaci za spoljnu jedinicu (kliknite na sliku za veći prikaz)


Tehničke karakteristike spoljna jedinica DC inverter Gree Versati r410a

Napomena:
 
1 Kapacitet i ulazne snage bazirane na sledeći uslovima:
1 HLAĐENJE
Temperatura vode 23°C/18°C
Spoljna temperatura vazduha 35°CDB/24°CWB
2 GREJANJE
Temperatura vode 30°C/35°C
Spoljna temperatura vazduha 7°CDB/6°CWB
3 standardna dužina cevovoda 7,5 m
2 Kapacitet i ulazne snage bazirane na sledeći uslovima:
1 HLAĐENJE
Temperatura vode 12°C/7°C
Spoljna temperatura vazduha 35°CDB/24°CWB
2 GREJANJE
Temperatura vode 40°C/45°C
Spoljna temperatura vazduha 7°CDB/6°CWB
3 standardna dužina cevovoda 7,5 m


Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.