среда, 16. април 2014.

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA VAZDUH-VODA

 

Toplotna pumpa vazduh-voda koristi toplotu akumuliranu u okolnom vazduhu. Čak i kada je temperatura spoljašnjeg vazduha daleko ispod tačke smrzavanja, toplotna pumpa može da ekstrakuje toplotu iz njega. Topotna pumpa vazduh-voda obično je opremljena dodatnim grejnim uređajem kako bi se postigao neophodan grejni kapacitet u vršnim toplotnim opterećenjima (isporučuje se posebno), naročito pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama.
Uređaj karakteriše visoka energetska efikasnost, jednostavna i brza instalacija bez dodatnih troškova za bušenje bunara, pouzdan rad na niskim temperaturama do -15ºC, kao i mogućnost povezivanja sa solarnim kolektorima i gasnim kotlovima.

 

OSNOVNI PODACI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

 

Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja:  10.3 do 60 kW


Dostupni modeli toplotnih pumpi vazduh voda i veličine kućišta:


Toplotna pumpa vazduh-voda modeli

Prosečan COP (efikasnost) se kreće i do 3,6 i još važnije je da su performanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom nivou. Projektovane su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i omogućuju grejanje ili hlađenje kao i zagrevanje tople vode do 55°C (opciona oprema).

Modeli 08..16 poseduju po jedan kompresor, dok modeli 22..30 i 35..50 poseduju po dva kompresora kao i modulaciju 0-50-100% izlazne snage, čime se prilagođavaju trenutnim zahtevima potrošača uz minimalnu potrošnju električne energije.

Modeli 08..16 i 22..30 poseduju integrisanu cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu.


Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

 

 Tehničke karakteristike toplotne pumpe vazduh-voda

* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).

OKVIR


Paneli i ram su izrađeni od čelika zašticenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.


KOMPRESOR


Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.


AKSIJALNI VENTILATORI


Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i zaštitnu spoljnu rešetku.


ISPARIVAČ


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa fabričkom izolacijom.


KONDENZATOR


Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, zaštićen rešetkom.


IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE


Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajuceg čelika sa fabrickom izolacijom (opciono).


FREONSKI KRUG


Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom, kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim resetovanjem. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver tečnog freona.


HIDRAULIČKI KRUG


Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za priključenje na instalaciju. Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog pritiska. Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).


ELEKTRO PANEL

 • Kontaktor za kompresor,
 • Zaštita za kompresor,
 • Zaštita za motor ventilatora,
 • Zaštita freonskog kruga,
 • Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim napajanjem),
 • Mikroprocesorski programabilni kontroler.

OPCIONA OPREMA

 • Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički postavljen).
 • Oplata od nerđajućeg čelika.
 • Daljinski kondenzator.
 • Spiralno cevasti izmenjivač.
 • Elektro grejač.

 

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt PanonTherm.

 

 

 

Нема коментара:

Постави коментар