четвртак, 10. април 2014.

Pumpni set za podno grejanje Caleffi

Koristi se kod kombinacije radijatorskog i podnog grejanja. Osnovna funkcija ovog regulatora je da održava konstantan protok fluida na zadatoj temperaturi za podno grejanje. Regulisanje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog trokrakog ventila sa ugrađenim senzorom.
Set za regulaciju fiksnih vrednosti sastoji se od termostatskog trokrakog ventila na kome se nalazi priključak za podesivi drenažni ventil, cirkulacione pumpe Grundfos UPS 25-60, sigurnosnog termostata, manometra i kutije sa električnim kablovima. Opseg podešavanja temperature vode: 25-55 C
Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom i setom za distribuciju fluida za primarni krug grejanja se koristi kod kombinacije radijatorskog i podnog grejanja. Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom održava konstantan protok fluida na zadatoj temperaturi za podno grejanje. Regulisanje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog trokrakog ventila sa ugrađenim senzorom. Funkcija ovog seta je da obezbedi protok fluida oko kotla do grejnih elemenata.
Komplet sa razdelnicima sa ugrađenim zaustavnim i regulacionim ventiulima i podesivim by-pass setom za primarni krug radijatorskog grejanja. Druga neophodna oprema su termostatski ili elektrotermički ventili.


Pumpni set za regulaciju podnog grejanja Caleffi

 

Dimenzije pumpnog seta za podno grejanje za ugradnju u ormarić

 

Pumpni set za regulaciju podnog grejanja dimenzije Caleffi

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

 

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje Caleffi

 

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem

 

Shema povezivanja pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje Caleffi
Tags: pumpna grupa za podno grejanje, pumpni set podno grejanje, regulacija temperature podnog grejanja, Caleffi

Za detaljnije informacije možete pogledati naš sajt PanonTherm.