четвртак, 10. април 2014.

Pumpni set za podno grejanje Combimix 01 Ivar

COMBIMIX pumpni set ima funkciju dovođenja temperature tople vode primarnog kruga ( kotla ) uz podešavanje vrednosti temperature u sekundarnom krugu ( podno grejanje ) . COMBIMIX je modularni element koji se povezuje direktno i lako preko holendera 1" na razdelnike za podna grejanja, na osnom rastojanju standardnih 200 mm . Svestranost ove grupe je osobito vidljivo u slučaju mešovitih krugova : sistemi visoke temperature ( radijatori ) i niske temperature (podni sistem grejanja) . To je slučaj kada grejni objekat sadrži kombinovano podno grejanje i kupatila s radijatorima ( sušačima peškira i sl.). Broj priključenih krugova grejanjavisoke i niske temperature je ograničen samo količinom energije koja se isporučuje max na niskim temperatura ( 20kW / h).
 
Preporučena je ugradnja pumpe dužine od 130mm.
U kombinaciji sa cirkulacionom pumpom Wilo Star RS 25/4/130 moguće je ostvariti toplotnu snagu do 11kW a sa Wilo Star RS 25/6/130 i do 17kW (na trećoj brzini pumpe pri dT=10,4 C)
Napomena: pumpni set isporučuje se BEZ CIRKULACIONE PUMPE.


Postoje dve verzije COMBIMIX pumpnih setova :


RUČNI - Uz fiksnu zadatu temperaturu pomoću termostatske glave sa uronskim senzorom i podesivom temperaturom od 20 ° C do 60 ° C.


AUTOMATSKI - Podešavanjem temperature kada toplotno opterećenje varira . U ovom slučaju moguće je povezati elektronsku kontrolnu jedinicu LAGO BASIC ili sustem za regulaciju DHC serije . Oba ova uređaja nude mogućnost dvostrukog podešavanja temperature vode , pomoću ručnih postavki , ili modulaciju funkcije u zavisnosti od spoljne temperature . U slučaju da želite usvojiti rešenje s klimatskim regulatorom LAGO BASIC mora se koristiti motor NRV 230 . U kombinaciji sa kontrolerom DHC je potrebno postaviti elektrotermički aktuator 3061 ili  24V motor SRV (proporcionalna kontrola 0-10 V ) .

Dimenzije pumpnog seta za podno grejanje za ugradnju u ormarić

Ugradne dimenzije pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje Combimix Ivar

Sastavne komponente pumpnog seta za podno grejanje

 Pumpni set za podno i radijatorko grejanje Combimix Ivar

Legenda:

 • 1a. Termostatski ventil sa sondom za ručno podešavanje temperature 20-60 C
 • 1b. Elektro aktuator 230 VAC ili 24 VAC (trotačkasta regulacija)
 • 2a. Integrisani zaporni ventil (za zatvaranje cirkulacione pumpe)
 • 2b. Integrisani zaporni ventil (za zatvaranje cirkulacione pumpe)
 • 3.  Balansni ventil
 • 4.  Uronski priključak za temperaturnu sondu
 • 5.  Zaporni ventil Combimix
 • 6.  Podešavanje by-pass protoka
 • 7.  Automatsko odzračni lončić
 • 8.  Slavina za punjenje i pražnjenje
 • 9.  Obrtna dupla nipla 1" (priključak za razdelnik)
 • 11. Cirkulaciona pumpa (nije u sklopu isporuke)
 • T1. Termometar (ulazna temperatura)
 • T3. Termometar (izlazna temperatura)

Šema povezivanja pumpnog seta za podno grejanje na sistem


Shema povezivanja pumpnog seta za podno i radijatorsko grejanje na sistem

Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.