недеља, 23. фебруар 2014.

Akumulacioni rezervoar CAS i CAS-S Centrometal

Akumulacioni rezervoari CAS namenjeni su ugradnji u sisteme centralnog greanja uz kotlove na čvrsto gorivo (Bio-Tec, BioSolid, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKO-CKB), EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B…) sa ciljemr akumulacije toplotne energije kao i ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u 8 veličina (zapremine 475, 740, 940, 1435, 1920, 2960, 3820 i 5055 litara) i 4 izvedbe: kao akumulacioni rezervoar (CAS), sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode (CAS-B), sa ugrađenim cevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te sa ugrađenim inox bojlerom i cevnim izmjenjivačem (CAS-BS). Ovakve izvedbe omogućuju istovremeno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene rezervoare CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih spoljnih temperatura grejanje prostora i zagrevanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Rezervoari su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. 

Karakteristike akumulacionih rezervoara CAS:

  • Namenjeni su ugradnji u sisteme centralnog grejanja radi akumulacije toplotne energije.
  • Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na čvrsto gorivo.
  • Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001:2008.
  • Dobro su izolovani toplotnom izolacijom sa oblogom od skaja sa spoljne i donje strane.
  • rezervoare je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sistemu.

Izrađuju se u sedam veličina i četiri izvedbe:

  • CAS 501 (475 litara), CAS 801 (740 litara), CAS 1001 (940 litara), CAS 1501 (1435 litara), CAS 2001 (1920 litara), CAS 3001 (2960 litara), CAS 4001 (3820 litara), CAS 5001 (5055 litara) - akumulacioni rezervoar;
  • CAS-S 501 (475 litara), CAS-S 801 (740 litara), CAS-S 1001 (940 litara) – akumulacioni rezervoarsa cevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora;
  • CAS-B 501 (475 litara), CAS-B 801 (740 litara), CAS-B 1001 (940 litara) – akumulacioni rezervoar sa ugrađenim inox bojlerom za potrošnu toplu vodu;
  • CAS-BS 501 (475 litara), CAS-BS 801 (740 litara), CAS-BS 1001 (940 litara) – akumulacioni rezervoar sa ugrađenim inox rezervoarom za potrošnu toplu vodu i cevnim izmjenjivačem za solarne kolektore.

Predlog izbora veličine akumulacionog rezervoara CAS:

Kotlovi na pirolitičko sagorevanje: na svaki 1 kW snage kotla minimalno 50 litara zapremine rezervoara.

Kotlovi na čvrsto gorivo: na svaki 1 kW snage kotla minimalno 30 litara zapremine rezervoara.

Akumulacioni rezervoari Centrometal CAS-SZa više informacija možete pogledati naš sajt PanonTherm.