недеља, 23. фебруар 2014.

Kotao na pelet SolidTherm liveni tropromajni – pelet set

Pelet kao gorivo spada u obnovljive izvore energije i proizvodi se od drvenog ostatka koji se nekad zbrinjavao kao otpad, a danas ima dodatnu vrednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Proizvodi se mlevenjem raznih vrsta drvenih ostataka, koji se zatim u obliku piljevine presuju pod visokim pritiskom bez dodatka vezivnih primesa. Iz prese izlazi pelet valjkastog oblika sa prečnikom 6 mm, dužine 15 - 40 mm.Takav pelet ide na sušenje, i kao gotov proizvod dobijamo drveni pelet sa vlagom 7 – 10%. Pri sagorevanju peleta, maksimalan ostatak pepela nebi trebao da bude veći od 1.5 %.
 
Cena peleta u poredjenju sa ostalim energentima koji se mogu koristiti sa automatski upravljanim pećima i kotlovima je najniža!

Pelet

 

Karakteristike kotla na pelet SolidTherm

 

SolidTherm liveni tropromajni kotlovi sa gorionikom na pelet imaju i do 30% veću energetsku efikasnost, odnosno:
-  Drastično manju potrošnju peleta
-  Poseduju zaštitu od kondenzacije omogućuje veliku dugovečnost kotla
-  Potpuna automatizacija procesa sagorevanja 
-  Mogućnost loženja više vrsta goriva u zavisnosti od trenutnih cena na tržištu
-  Kombatibilan sa sobnim i digitalnim termostatom-  Najbolji odnos cene i kvaliteta

 

 

Obim isporuke SolidTherm pelet seta

 

U obim isporuke pelet seta spada:

- Tropromajni liveni kotao SOLID THERM sa visokim stepenom iskorišćenja
- Regulator promaje
- Bosch gorionik sa reduktorom i kompletnom automatikom
- Spremnik peleta zapremine 140kg.

Automatska regulacija na pelet set kotlovima stavlja pelete u isti rang sa lož uljem i gasom. Kotlovi se automatski pale i gase, postižu i održavaju temperaturu koja im se zada, i imaju automatsko doziranje. To im daje prednost u odnosu na grejanje na drva, ugalj ili drveni briket.

Do sada je ugradjeno više od 2.000 kotlova u SRBIJI i svi rade bez  problema i kvarova. Kotao ima petogodišnju garanciju i veoma je kvalitetan. Najveća prednost ovog Pelet Seta nad konkurencijom je veći stepen iskorišćenja mereno i posle 5 godina rada. Ostali kotlovi nemaju ovakav stepen iskorišćenja ni kad su potpuno novi.
Pošto se radi o dugoročnoj investiciji veoma je bitno da kotao efikasno i kao nov funkcioniše posle 10 i više godina rada.

 

Šta je pelet?

 

Pelet je presovani drvni ostatak, sa manje od 10% vlažnosti, što mu daje visoku energetsku vrednost. Energetska vrednost peleta je oko 18 MJ/kg  (5 kWh/kg).   
Odnos drvenih peleta i drugih goriva:


    • 2 kg peleta ~ 1 litar ulja za loženje
    • 1,85 kg peleta ~ 1 m3 zemnog gasa
    • 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
    • 3 m3 peleta ~ 1000 litara ulja za loženje
    • Ekvivalent 1 kg peleta ~ 5 kWh termičke energije

Pelet

Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm.