недеља, 23. фебруар 2014.

Kotao na pelet Ferroli SFL 4 - 30 kW set

Kotao na pelete i kotao na čvrsto gorivo u jednom


Nova konstrukcija, visok stepen iskorišćenja (klasa 3 EN 303-5), pouzdanost, jednostavno korištenje i jeftino održavanje. Pomoću gorionika na pelete Ferroli SUN P7 ili P12 pruža potpuni komfort i mogućnost programiranja rada kotla tokom cele nedelje, na korisniku je samo da veliki spremnik u izvedbama od 140 ili 350 kg napuni drvnim peletima. Kotao je izrađen od livenog čelika, namenjen loženju drvima ili ugljem te s montažom gorionika na pelete dobijamo visokoiskoristivi kotao na pelete. S dvoje montiranih vrata lako se prebacuje s loženja drvima ili peletima. 

Konverzija kotla na čvrsto gorivo na pelet Ferroli

Kotao SFL se proizvodi u pet veličina, odnosno sastavljen je od 3 do 7 članaka. 

Snaga kotla ložeći na pelet kreće se od 22 kW do 48 kW.  
Stepen iskorišćenja pri sagorevanju peleta je oko 87,7% (10% veći nego pri loženju na drvo).

 

Šta je pelet?

 

Pelet kao gorivo spada u obnovljive izvore energije i proizvodi se od drvenog ostatka koji se nekad zbrinjavao kao otpad, a danas ima dodatnu vrednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Proizvodi se mlevenjem raznih vrsta drvenih ostataka, koji se zatim u obliku piljevine presuju pod visokim pritiskom bez dodatka vezivnih primesa. Iz prese izlazi pelet valjkastog oblika sa prečnikom 6 mm, dužine 15 - 40 mm.Takav pelet ide na sušenje, i kao gotov proizvod dobijamo drveni pelet sa vlagom 7 – 10%. Pri sagorevanju peleta, maksimalan ostatak pepela nebi trebao da bude veći od 1.5 %.
Cena peleta u poredjenju sa ostalim energentima koji se mogu koristiti sa automatski upravljanim pećima i kotlovima je najniža!

Pelet je presovani drvni ostatak, sa manje od 10% vlažnosti, što mu daje visoku energetsku vrednost. Energetska vrednost peleta je oko 18 MJ/kg  (5 kWh/kg).   

Odnos drvenih peleta i drugih goriva:
    • 2 kg peleta ~ 1 litar ulja za loženje
    • 1,85 kg peleta ~ 1 m3 zemnog gasa
    • 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
    • 3 m3 peleta ~ 1000 litara ulja za loženje
    • Ekvivalent 1 kg peleta ~ 5 kWh termičke energije

Pelet

 

Sadržaj pakovanja