недеља, 23. фебруар 2014.

Toplotne pumpe voda-voda

OSNOVNI PODACI


Kapacitet hlađenja od 4.77 do 140kW*
Kapacitet grejanja od 5.1 do 163.9kW**

U zavisnosti od modela toplotne pumpe stepen efikasnosti kreće se od COP = 4 .. 4.9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIR TOPLOTNE PUMPE

 

Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.

 

HERMETIČKI KOMPRESOR TOPLOTNE PUMPE

 

Monofazni rotirajući (mod.05..07), monofazni (mod. 08, 10 i 12) i trofazni (mod.08..30) scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione oslonce.

 

ISPARIVAČ TOPLOTNE PUMPE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.

 

KONDENZATOR TOPLOTNE PUMPE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.

 

IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE

 

Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajučeg čelika sa fabričkom izolacijom za pripremu tople sanitarne vode (opciono).

 

FREONSKI KRUG TOPLOTNE PUMPE

 

Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje, filter sušačem, termostatskim ekspanzionim ventilom (kapilarnim za modele 05..14), separatorom tečnosti/gasa i presostatom niskog i visokog pritiska. Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil i nepovratni ventil.

 

HIDRAULIČNI KRUG TOPLOTNE PUMPE

 

Na primarnoj i sekundarnoj stani se nalaze priključci za ulaz/izlaz vode. Opremljeni su priključkom za pražnjenje i odzračnim ventilom. Na sekundarnoj strani (strani instalacije grejanja/hlađenja) kod modela 05..30 se nalazi cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda i flow switch.

 

ELEKTRO PANEL TOPLOTNE PUMPE

 

Sastoji se od:

- Kontaktora kompresora,
- Zaštite kompresora,
- Kontaktora za cirkulacionu pumpu (za modele 05..30),
- Zaštite za cirkulacionu pumpu (za modele 05..30),
- Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem proizvođača CAREL.
 

 

OPCIONA OPREMA TOPLOTNE PUMPE

 

- Kontrolno staklo (mora biti montirano fabrički).
- Flow switch na primarnoj (bunarskoj) strani.
- Cirkulaciona pumpa na primarnoj (bunarskoj) strani.
- Gumeni antivibracioni oslonci.
- Filter za vodu.
- Izmenjivač za rekuperator toplote.
- Spiralno cevasti izmenjivač.
 

Za sve toplotne pumpe moguć je izbor tipa freona i to:

--: R22
A: R410A
B: R134A
C: R407C
 
Date vrednosti kapaciteta hlađenja/grejanja odnose se na sledeće uslove: 
* Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 25˚C/30˚C, temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 12˚C/7˚C.
** Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 13˚C/8˚C, temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 40˚C/45˚C.
 
 
 Za sve dodatne informacije pogledajte naš sajt PanonTherm